ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωσης της κατασκευής του φράγματος Τριανταφυλλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, προϋπολογισμού 29.000.000 ευρώ. Στον διαγωνισμό μετείχαν έξι εταιρείες και ανάδοχος αναδείχτηκε η κοινοπραξία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΑΚΜΗ ΑΤΕ, με ποσοστό έκπτωσης 26,51%.

Το έργο παρέμενε ημιτελές για μεγάλο διάστημα καθώς η προηγούμενη εργολαβία είχε διαλυθεί τον Φεβρουάριο του 2011, με υλοποιημένο περίπου το 50% του έργου. Δημοπρατήθηκε στη συνέχεια τον Δεκέμβριο του 2011 (μειοδότρια εταιρεία η Τοξότης ΑΕ με έκπτωση 26,56%), αλλά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε, διότι υπήρξαν παραβιάσεις των όρων της διακήρυξης. Επαναδημοπρατήθηκε τον Απρίλιο του 2012 και τον Αύγουστο του 2012 το υπουργείο ακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο για το Ελληνικό Δημόσιο (μειοδότρια εταιρεία η ΜΕΤΚΑ ΑΕ με έκπτωση 8%).

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι:

•          Η ολοκλήρωση των εργασιών του σώματος του φράγματος.

•          Η κατασκευή της κεκλιμένης διώρυγας του υπερχειλιστή.

•          Η κατασκευή του ρουφράχτη στο χείμαρρο Δροσοπηγής και η κατασκευή της διώρυγας μεταφοράς νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Τριανταφυλλιάς.

•          Η ολοκλήρωση των οδών προσπέλασης του φράγματος, καθώς και του δασικού δρόμου προς τον οικισμό της Τριανταφυλλιάς.

•          Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτούνται για την υδροληψία, τις δικλείδες και το κτήριο ελέγχου, τον ηλεκτροφωτισμό των σηράγγων, της στέψης του φράγματος, κλπ.

Εκτιμάται ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα η δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου υποδομής για τη Δυτική Μακεδονία, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Η ολοκλήρωση των εργασιών του φράγματος, το οποίο παρά τα σημαντικά κονδύλια που έχουν διατεθεί παραμένει ημιτελές, θα εξυπηρετήσει τις υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες της περιοχής σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας παράλληλα τεχνικό και εργατικό δυναμικό που πλήττεται σήμερα από την ανεργία.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο ακύρωσε τον περασμένο Αύγουστο τον προηγούμενο διαγωνισμό, καθώς είχε εκτιμήσει ότι η έκπτωση που είχε δοθεί τότε (ποσοστό 8%), ήταν χαμηλή για το συγκεκριμένο έργο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της επαναδημοπράτησης του έργου δικαιώνει την απόφαση του Υπουργείου να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον».

Από το Γραφείο Τύπου