Ανακοίνωση για την έκδοση Πιστοποιητικού Υγείας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου ενημερώνει πως:

Σε εφαρμογή της με αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/11-04-2012 Υγειονομικής διάταξης όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ. (* τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά αντικαθιστούν τα Βιβλιάρια Υγείας )

Το Πιστοποιητικό υγείας χορηγείται από ΚΡΑΤΙΚΟ ή ΙΔΙΩΤΗ ΙΑΤΡΟ ύστερα από:

1) ιατρική κλινική εξέταση

2) υποχρεωτικά ακτινογραφία θώρακος

3) στην περίπτωση που πρόκειται για χειριστή τροφίμων καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων

Στο πιστοποιητικό υγείας θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του: «υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του».

Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λ.π.). Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσσονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.

Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί, ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.