Ανακοίνωση Ι. Λώλου για το έλλειμμα στο Μαργαρίτι

lolos

Χθες το μεσημέρι (6-7-201 1) πληροφορήθηκα για το περιεχόμενο της Έκθεσης Επισκόπησης των Ορκωτών Λογιστών αναφορικά με τις εισπράξεις και πληρωμές που διενέργησε ο Δήμος Μαργαριτίου κατά το έτος 2010.

Θέλω να πιστεύω ότι τα εν λόγω ευρήματα, οφείλονται σε ταμειακά λάθη, κάτι το οποίο είναι εύκολο να συμβεί σε έναν Δήμο που υποστηρίζεται ταμειακά από έναν μόνο υπάλληλο και αυτός όχι με εξειδικευμένες οικονομικές και άλλες γνώσεις.

Την παραπάνω άποψη μου ενισχύει, τόσο η ανάλυση των ευρημάτων , αλλά και το μέγεθος αυτών , χωρίς φυσικά αυτό να αποτελεί κριτήριο για οποιαδήποτε απάλειψη των όποιων ευθυνών.

Αναφορικά δε με το ποσό των 11.750,32 ευρώ που δεν καταχωρήθηκε στο τηρούμενο σχετικό βιβλίο του Δήμου , όπως μου αποκάλυψε ο αρμόδιος υπάλληλος , οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έλαβε την έγγραφη ειδοποίηση από τον αρμόδιο Φορέα για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες , αλλά διαπιστώθηκε η απόδοση του στον Δήμο (στο τέλος του έτους), από το αντίγραφο κίνησης του Τραπεζικού λογαριασμού (extrait) με το κλείσιμο του Οικονομικού έτους και ως εκ τούτου δεν μπορούσε πλέον να καταχωρηθεί, ως έσοδο του 2010 με το νέο έτος.

Είμαι πεπεισμένος ότι στην συνέχεια όλα αυτά θα διευκρινιστούν και θα τακτοποιηθούν αρμοδίως , ώστε να μην επιδέχονται παρερμηνείες που οδηγούν σε άλλες σκέψεις, ποινικά και ηθικά κολάσιμες.

Ηγουμενίτσα 7-7-2011
Ιωάννης Λώλος
Τέως Δήμαρχος Μαργαριτίου

Σ.Σ. Ευχαριστούμε το 892fm.blogspot.com, για την παραχώρηση της χρήσης της φωτογραφίας