Ανακοίνωση Περιφέρειας Ηπείρου για το δρόμο Ανατολική – Κράψη- Συρράκο

Σε απάντηση δημοσιευμάτων, σχετικά με το δρόμο Ανατολική- Κράψη- Συρράκο, γίνονται γνωστά τα εξής:

Στο πλαίσιο της μελέτης “κόμβος Εγνατία – Τζουμέρκα”, είχαν γίνει γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, κατά την οποία εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία  γεωλογικά προβλήματα.  Το βασικότερο εξ αυτών είναι τα χαλαρά εδάφη, για την αντιμετώπιση των οποίων έχει προταθεί η κατασκευή αρκετών γεφυρών μήκους 150-200 μέτρων η κάθε μία. Επειδή το κόστος κατασκευής του οδικού άξονα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, μέχρις ότου εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πόροι, η Περιφέρεια προχωρεί σε παρεμβάσεις αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου Κράψη- Κοτομίστα- Παλαιοχώρι- Συρράκο. Στο πλαίσιο αυτών και όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλτόστρωση λόγω, επαναλαμβάνουμε, της χαλαρότητας των εδαφών, γίνεται οπλισμένη τσιμεντόστρωση, όπως προβλέπει μελέτη που εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Σε άλλα σημεία της συγκεκριμένης οδού, γίνονται ασφαλτοστρώσεις.