ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

perifereia

perifereiaΟι αρχές της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ενημερώθηκαν στις 19-03-2012 ότι από πηγή νερού, κοντά στο χωριό Ελληνικό του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, αναδύονταν δυσοσμία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγιεινής και Περιβάλλοντος, ώστε να καταγραφούν: η θέση, το περιστατικό στο πραγματικό του μέγεθος καθώς και η μακροσκοπική σύνδεση του σημείου με τις, εν λειτουργία, δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις της περιοχής (πτηνοτροφεία, άλλες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, Χ.Υ.Τ.Α., κλπ).

Ταυτόχρονα,  μετέβη, επί τόπου, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η οποία σχετίζεται με την επίβλεψη του έργου του ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου.

Εκτός των εποπτευόμενων, από την Περιφέρεια, υπηρεσιών, ζητήθηκε η συμβολή του Γενικού Χημείου του Κράτους όσον αφορά τη χημική ανάλυση του προερχόμενου από την πηγή νερού και της Περιφερειακής Μονάδας Ηπείρου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) όσον αφορά τη δομή και σύσταση του υπεδάφους.

Συγκροτήθηκε, επίσης, Επιστημονική Επιτροπή Διερεύνησης και Αξιολόγησης των φαινομένων ρύπανσης απορροών περιοχής του έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας (Ν. Ιωαννίνων) Περιφέρειας Ηπείρου», με εκπροσώπους από όλες τις προαναφερόμενες υπηρεσίες και φορείς.

Από τις 20 Μαρτίου μέχρι και σήμερα έχουν διενεργηθεί:

  1. 1)     Πέντε (5) δειγματοληπτικοί έλεγχοι με αντίστοιχες χημικές αναλύσεις στην πηγή, στις γεωτρήσεις ελέγχου του ΧΥΤΑ και σε επιλεγμένα σημεία εντός και εκτός της εγκατάστασης του ΧΥΤΑ, από την Περιφέρεια Ηπείρου.
  2. 2)     Δύο (2) δίδυμοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από την Περιφέρεια Ηπείρου και τον κατασκευαστή του ΧΥΤΑ.
  3. 3)     Καθημερινές μετρήσεις και παρακολούθηση της στάθμης των υγρών στις δεξαμενές του βιολογικού καθαρισμού καθώς και του κυττάρου του ΧΥΤΑ.
  4. 4)     Δειγματοληπτικές τομές εδαφών σε επιλεγμένα σημεία του ΧΥΤΑ.
  5. 5)     Τρεις (3) αυτοψίες για τη γεωμορφολογία και διαστρωμάτωση των πετρωμάτων του ΧΥΤΑ και της ευρύτερης περιοχής του.

Από τα, μέχρι σήμερα, στοιχεία επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ρύπανσης στην πηγή χωρίς, όμως, αυτή να συσχετίζεται, προς το παρόν, με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.

Πέραν των ανωτέρω δηλώνουμε:

  1. Η παρακολούθηση, η λήψη δειγμάτων, οι αναλύσεις τους και οι επιστημονικές και τεχνικές διαδικασίες που προβλέπονται από όλα τα διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολλα ελέγχων και αναλύσεων θα συνεχιστούν και για το επόμενο δεκαπενθήμερο, ώστε με τα δεδομένα μηνιαίου ιστορικού να τεκμηριωθεί ο οποιοσδήποτε συσχετισμός ή μη της ρύπανσης με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ.
  2. Η Περιφέρεια Ηπείρου αναμένει το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης και Αξιολόγησης και, εφόσον απαιτηθεί, θα εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και αντιρρύπανσης.
  3. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η ρύπανση οφείλεται σε ανθρώπινη υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) οι υπεύθυνοι θα τύχουν κάθε προβλεπόμενης δικαστικής δίωξης.
  4. Στην περίπτωση που προκύψει ότι η ρύπανση οφείλεται σε κατασκευαστική αστοχία ή πλημμελείς ενέργειες κατά τη τρέχουσα φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ, σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας, θα προβούμε στις προβλεπόμενες, από τη σχετική νομοθεσία, ενέργειες.