Αναπροσαρμογή τελών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο

Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού και συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική απόφαση).

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο

Ρύθμιση αποπληρωμής Δανείων Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο

Ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων στη Δημοτική Ενότητα Μαργαριτίου.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο

Συμμετοχή και υποβολή προτάσεων του Δ. Ηγουμενίτσας στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο κάμπο Κορύτιανης – Αγ. Γεωργίου – Δράμεσης . Α’ Φάση: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Επισκευή κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Πλαταριάς”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου” (πρώην Δήμου Μαργαριτίου).

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “”.

-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση δημοπράτησης ελαιόκαρπου κοινοτικού ελαιώνα Μαργαριτίου στη θέση «Κούλες».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση δημοπράτησης ελαιόκαρπου επίκοινου ελαιοκτήματος Γραικοχωρίου – Λαδοχωρίου στη θέση «Γωνιά».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έκφραση γνώμης επί της μελέτης διερεύνησης καταλληλότητας επιλογής θέσης τοποθέτησης δεξαμενών και φόρτωσης – εκφόρτωσης πετρελαιοειδών.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας, τμήματα υδαταγωγών Πλαταριάς – Καρτερίου – Συβότων».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Επί αιτήσεως δημοτικού συμβούλου Κωλέττα Γεώργιου για παραίτησή του από Πρόεδρος και Μέλος του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Επί αιτήσεως δημοτικού συμβούλου Πάκου Δημήτριου για παραίτησή του από μέλος της Επιτροπής ποιότητας ζωής, του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗ» και του κέντρου πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ».

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Επί αιτήσεως δημοτικού συμβούλου Κώστα Σπυρίδωνα για παραίτησή του από μέλος του ΔΣ της Εταιρίας «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α.Ε.» (ΡΕΓΓΙΝΑ ΜΑΡΕ).

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Αντικατάσταση πρώην Δημοτικού Συμβούλου Δημητρίου Κωνσταντίνου από τις επιτροπές που τον είχε ορίσει ως πρόεδρο ή μέλος το Δημοτικό Συμβούλιο.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση εξόδων κίνησης από επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου μας στον Δήμο Φέλμπερτ Γερμανίας και ψήφιση πιστώσεων.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πιστώσεων.

-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος – Αντιδήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ