ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

igmdimarxeio

igmdimarxeioΑνακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστοχώρο (www.imegsevee.gr/),  οι πίνακες των επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας  για το Δήμο της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων (20.08.2012) και του προσωρινού πίνακα προσληπτέων, οι επιλεγέντες ωφελούμενοι πρέπει να αποδεχτούν εγγράφως τη θέση απασχόλησης.

Η αποδοχή της θέσης απασχόλησης γίνεται με την υποβολή  του Εντύπου Αποδοχής Θέσης (2ο χλμ Λεωφόρου Πανεπιστημίου-Τ.Κ 45500 Ιωάννινα), υπόδειγμα του οποίου μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο (www.imegsevee.gr/), στα γραφεία του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του υποψηφίου, ενημερώνεται ο επιλαχών, ότι εάν δεν προσέλθει εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής και η αντικατάστασή του. Μετά την παρέλευση προθεσμίας των 5 ημερών εκδίδεται ο οριστικός πίνακας προσληπτέων.