Αντιγόνη Φίλη: Τοποθέτηση για το ΧΥΤΑ Ελληνικού

Επιτρέψτε μου αρχικά να θέσω έναν προβληματισμό. Όντως, είμαστε για μία ακόμα φορά στο ίδιο έργο θεατές. Όπως στο ΧΥΤΑ Ελληνικού, το ίδιο συνέβη και στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, άλλη θέση επιλέχθηκε και αλλού κατασκευάστηκε ο ΧΥΤΑ, χωρίς να επιτευχθεί και εκεί η κοινωνική συναίνεση. Κι αυτό έγινε με κύρια ευθύνη των πολιτικών. Ποιος είναι τελικά ο ρόλος μας; Γιατί μας ψηφίζουν; Ποια συμφέροντα καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε; Ποια η αξιοπιστία μας; Και τέλος, γνωρίζουμε αυτό που λέγεται ευθιξία;
Ερχόμενη στο δια ταύτα, κατανοώ τη δίκαιη αντίδραση των κατοίκων και των φορέων στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ελληνικού. Η κατάσταση που επικρατεί όμως στο Λεκανοπέδιο με τον ΧΑΔΑ της Δουρούτη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εσείς το ζείτε καθημερινά. Ο ΧΑΔΑ εγκυμονεί κίνδυνους τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον, σε περίπτωση π.χ. πυρκαγιάς.
Θεωρώ πως ο ΧΥΤΑ Ελληνικού πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε τη λειτουργία τεσσάρων ΧΥΤΑ στην Ήπειρο. Αν θέλουμε να μιλάμε για μία ενιαία Περιφέρεια Ηπείρου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξουν πολιτικές δεσμεύσεις και εξαιρέσεις (και ιδιαίτερα από διορισμένους Γ.Γ.) ή εκβιαστικά διλήμματα του τύπου λειτουργία του ΧΥΤΑ για τρία ή για δέκα χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να ισχύει άλλο καθεστώς για τους ΧΥΤΑ Βλαχέρνας και Καρβουναρίου και άλλο για τον ΧΥΤΑ Ελληνικού, λες και εμείς οι Θεσπρωτοί, οι Αρτινοί ή οι Πρεβεζάνοι είμαστε αποπαίδια της περιφέρειας.
Ο κάθε ΧΥΤΑ δε, αφού μετατραπεί σε ΧΥΤΥ και με τη δημιουργία του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ θα δέχεται τα υπολείμματα της περιοχής του και μέρος αυτών της Πρέβεζας. Δεν μπορεί ο όγκος των σκουπιδιών των Ιωαννίνων, που αποτελεί τον κύριο όγκο των σκουπιδιών της Ηπείρου, να μεταφερθεί στους άλλους δύο ΧΥΤΥ. Έχουμε δηλώσει πως κάτι τέτοιο θα μας βρει αντίθετους.
Κλείνοντας, είναι υποχρέωση των δήμων να προχωρήσουν στην ανακύκλωση και διαλογή των απορριμάτων, η δε Περιφέρεια οφείλει να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία όλων των ΧΥΤΑ και αργότερα ΧΥΤΥ, με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεχείς ελέγχους, για να εμπεδωθεί στους Ηπειρώτες το αίσθημα της ασφάλειας και για να είμαστε αξιόπιστοι απέναντί τους.
Ευχαριστώ πολύ!