Απάντηση από τη Δύναμη Προοπτικής στον Ι. Γόγολο

lolostelikh2

lolostelikh2Η έκδοση του φυλλαδίου του συνδυασμού μας «ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο, που αποτυπώνει τις προγραμματικές μας θέσεις και μέρος των έργων που πέτυχαμε ως Δημοτική Αρχή, προκάλεσε πανικό στο συνδυασμό του κ. Γόγολου, που κατέφυγε ακόμη μια φορά στην προσφιλή του τακτική, της σπίλωσης και του μηδενισμού.

Η λεπτομερής και τεκμηριωμένη αναφορά έργων της Δημοτικής μας Αρχής καταρρίπτει το βασικό επιχείρημα του κ. Γόγολου ότι «επί των ημερών μας δεν πράξαμε τίποτα».
Εφαρμόζοντας τακτικές λαϊκισμού, που ουδεμία σχέση έχουν με τον πολιτικό πολιτισμό που τόσο επικαλούνται, προσπαθούν να μηδενίσουν όσα με αποδείξεις παραθέτουμε στο φυλλάδιο μας.
Αγαπητοί συνδημότες,
Οι πόρτες μας ήταν και παραμένουν ανοιχτές για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των λόγων και των έργων μας.
Ας γίνει όμως αυτό το δημοσίευμα η αφορμή να αναλογιστούμε ποιους ανθρώπους θέλουμε να μας κυβερνούν: αυτούς που για να πετύχουν την εκλογική νίκη, τάζουν, υπόσχονται, εκφοβίζουν, μηδενίζουν; ή αυτούς που αποδεδειγμένα μέσα από την διαδρομή τους, έχουν δώσει δείγματα “καλής γραφής”, εφαρμόζοντας πολιτικές συμμετοχικής, αποτελεσματικής και ανθρώπινης διοίκησης;
Παρακάτω, παραθέτουμε ενδεικτικά, ορισμένα έργα με τους προϋπολογισμούς τους, καθώς και τις αποφάσεις ένταξής τους.
ΈΣΠΑ 2014-2020

 • Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας 2.819.268,39 € 1334/2018 (ΑΔΑ: 6Τ43465ΧΙ8-Η95)
 • Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων-ποδηλατόδρομων και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην 1η Π.Ε. Ηγουμενίτσας 2.360.434,97 € 175/2019 (ΑΔΑ: 69Θ1465ΧΙ8-ΗΙΧ)
 • Ανάπλαση αστικού δασυλλίου και ανάδειξη Ενετικού Κάστρου Ηγουμενίτσας 714.000,00 € 175/2019 (ΑΔΑ: 69Θ1465ΧΙ8-ΗΙΧ)
 • Αγροτική Οδοποιία Αρίλλα – Δημόκαστρο 588.000,00 € ΑΔΑ: 7Ν4Ο465ΧΙ8-ΞΓ9
 • Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Εθνικής Αντίστασης 409.200,00 € 175/2019 (ΑΔΑ: 69Θ1465ΧΙ8-ΗΙΧ)
 • Προμήθεια φωτιστικών LED και κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού 277.500,00 € Απόφαση ΔΣ: 57/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΡΟΩΡΙ-9ΝΟ)
 • Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών Δήμου Ηγουμενίτσας (δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) 229.028,00 € Απόφαση ΔΣ: 201/2018 (ΑΔΑ: 758ΚΩΡΙ-ΞΝΛ)
 • Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας 118.720,22 € Έγγραφο 1158/17-5-2016 (ΑΔΑ: 69657Λ9-Ψ6Ψ) Περιφέρειας Ηπείρου
 • Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηγουμενίτσας 109.823,70 € Έγγραφο 1418/27-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΥΠΩ7Λ9-3ΕΛ) Περιφέρειας Ηπείρου

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

 • Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού της υφιστάμενης Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. 4.559.171,24 € ΑΔΑ: ΨΝΜΔ465ΧΘ7-838
 • Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου µε το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης Ηγουμενίτσας 1.915.800,00 € ΑΔΑ: ΩΩΔ7465ΧΘ7-ΝΦΓ
 • Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου. 1.798.000,00 € ΑΔΑ: ΩΩΔ7465ΧΘ7-ΝΦΓ
 • Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας 1.450.000,00 € ΑΔΑ: 6ΩΑ8465ΧΘ7-ΧΛΙ
 • Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων 667.978,89 € ΑΔΑ ΨΧΡΦ465ΧΘ7-ΛΘΧ
 • Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ηγουμενίτσας 300.000,00 € ΑΔΑ 75ΡΟ465ΧΘ7-ΖΧ3
 • Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ηγουμενίτσας 300.000,00 € ΑΔΑ 75ΡΟ465ΧΘ7-ΖΧ3
 • Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηγουμενίτσας 240.000,00 € ΑΔΑ Ω4ΟΤ465ΧΘ7-ΤΦΤ
 • Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού 217.000,00 € ΑΔΑ 6Θ8Ω465ΧΘ7-ΥΧΦ
 • Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία (τοποθέτηση φωτοβολταικών) του εξοπλισμού της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. 186.000,00 € ΑΔΑ: ΨΝΜΔ465ΧΘ7-838

Πράσινο Ταμείο

 • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Ν. Σελεύκειας 345.170,00 € ΑΔΑ Ω05046Ψ844-ΛΕ6 Πράσινο Ταμείο
 • Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου στον οικισμό Γραικοχωρίου 300.000,00 € ΑΔΑ Ω05046Ψ844-ΛΕ6 Πράσινο Ταμείο
 • Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας 150.000,00 € Απόφ. ΔΣ: 318/2015-ΑΔΑ: Β8ΗΙΩΡΙ-ΘΩΨ)
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»
  Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Σύβοτα, Πλαταριά, Πέρδικα και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας 37.000.000,00 € ΑΔΑ: 6Ρ3Ξ7Λ9-Ψ9Ι
  Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στην 1η και 3η Π.Ε. Ηγουμενίτσας 3.100.000,00 € ΑΔΑ: ΨΨΣΛ7Λ9-ΣΟΩ

*Σε ορισμένα έργα συμπεριλαμβάνονται και ίδιοι πόροι του Δήμου.