Απάντηση Δημάρχου Ηγουμενίτσας στην επιστολή του προέδρου του ΟΛΗΓ για το σύμφωνο συνεργασίας

igmdimarxeio

igmdimarxeioΚύριε Πρόεδρε,
Καταρχήν θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την πρόθεση σας να συναφθεί ένα Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. .
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι σχέσεις μεταξύ Δήμου Ηγουμενίτσας και Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. μπαίνουν σε μια νέα φάση, χωρίς ανταγωνισμούς και αποκλεισμούς με μοναδικό γνώμονα την αγωνία για την τοπική ανάπτυξη αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις υποδομές της περιοχής μας.
Οφείλουμε να τονίσουμε το ρόλο και τη συμβολή του λιμανιού στην ανάπτυξη της πόλης και ολόκληρης της περιοχής αλλά και την αυτονόητη συμμετοχή εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής στη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος.

Ο έως τώρα αποκλεισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη λειτουργία του λιμένα είναι αδικαιολόγητος, η δε ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή της στη διοίκησή του αποτελεί καθολικό και διαχρονικό αίτημα δεκαετιών από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και των αναπτυξιακών φορέων του Δήμου.
Η επίλυση του προβλήματος αυτού θα συμβάλλει στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων σε χρονίζοντα προβλήματα αλλά και στην ώθηση της ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Λιμανιού και της πόλης με τελικούς αποδέκτες τους πολίτες ολόκληρου του Δήμου. Επιπλέον, θα ενισχυθούν οι δεσμοί του ΟΛΗΓ Α.Ε. με την πόλη και αυτός θα πάψει να θεωρείται ξένο σώμα στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου.
Η ενεργοποίηση όλων των φορέων και η δημιουργία ενός Τοπικού Συμφώνου Ανάπτυξης αποτελεί τον βασικό άξονα της πολιτικής μας προς αυτή την κατεύθυνση, γι’ αυτό και υποστηρίζουμε κάθε τέτοια κίνηση.
Η θεματολογία της πρότασής σας καλύπτει μεν μεγάλο μέρος των δυνητικών πεδίων χρήζουν δε εμπλουτισμού ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Για το σκοπό αυτό σας καλούμε σε κοινή συνάντηση εργασίας, το συντομότερο δυνατόν, στην οποία θα αναλυθούν τα προβλήματα, θα αναπτυχθούν τα συγκριτικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα της περιοχής, οι θεσμικοί μας ρόλοι, η κοινή στοχοθεσία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο πλαίσιο συνεργασίας.
Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος