Απάντηση χωρίς απάντηση από τον Υπουργό Παιδείας σε Σταύρο Καλογιάννη

Σταύρος Καλογιάννης: Δεν απάντησε ο Υπουργός Παιδείας στα ερωτήματα για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ενώ παραπέμπει στο μέλλον το θέμα της ενίσχυσης της διδασκαλίας της Γεωμετρίας.

Μερικώς απάντησε (έγγραφο με αρ. πρωτ: 4150/2014) ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Λοβέρδος στην Ερώτηση που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, σχετικά με την μέτρια απόδοση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, βάσει στοιχείων του ίδιου του Υπουργείου, και την επαναξιολόγηση των εξεταστέων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να περιληφθεί σε αυτά και η Γεωμετρία.

Ειδικότερα, στην Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, ποσοστό 94% του συνόλου των υποψηφίων των δημόσιων Γενικών Λυκείων είχε εφέτος βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά μέσο όρο 12,2 (!), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), σχεδόν το 68% των υποψηφίων – αποφοίτων Γυμνασίου – βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά.

Στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «το γεγονός ότι η Ευκλείδεια Γεωμετρία δεν αποτελεί σήμερα μάθημα πανελλαδικά εξεταζόμενο δεν σημαίνει και υποβάθμιση του μαθήματος αυτού στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αντιθέτως θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει μια ισχυρή παράδοση στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και ότι είναι μία από τις λίγες χώρες του κόσμου στις οποίες διδάσκεται η Ευκλείδεια Γεωμετρία ως μάθημα γενικής παιδείας στην Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου».

Και καταλήγει: «… το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εφαρμοσθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Κατά την αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών του λυκείου, η οποία είναι σε εξέλιξη, θα εξετασθεί από τις επιστημονικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, αν στα Μαθηματικά της Γ’ Λυκείου θα συμπεριλαμβάνεται και η Γεωμετρία και θα είναι μάθημα πανελλαδικώς εξεταζόμενο».

Ωστόσο, ο Υπουργός δεν κάνει καμία αναφορά, ούτε απαντά στα ερωτήματα που είχε θέσει ο Σταύρος Καλογιάννης σχετικά με τις μέτριες αποδόσεις του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, σε ποιούς λόγους αυτές αποδίδονται και τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο προκειμένου να αναβαθμίσει την δημόσια παιδεία.