Απαγόρευση αλιείας στα ποτάμια της Ηπείρου και στην Παμβώτιδα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, απαγορεύεται η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο σε όλα τα ποτάμια της Ηπείρου, τους παραποτάμους και τις πηγές αυτών,  από 1ης Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου 2011. Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών που διαβιούν στα επιφανειακά νερά. Υπεύθυνες για την τήρηση της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Υπηρεσίες, τα Δασαρχεία και όλες οι ανακριτικές αρχές.

Απαγόρευση αλιείας στη Λίμνη Παμβώτιδα

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, για την προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών από 1 έως 31 Μαΐου 2011, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας με κάθε αλιευτικό μέσο και εργαλείο στη Λίμνη Παμβώτιδα και στις γύρω από αυτήν τάφρους, σε όλες τις τοποθεσίες των παραλίμνιων περιοχών και της Νήσου. Επίσης από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, απαγορεύεται η διενέργεια αλιείας, με κάθε αλιευτικό εργαλείο και μέσον στις περιοχές των καλαμώνων και βάλτου της Λίμνης Παμβώτιδας που είναι βιότοποι αναπαραγωγής των ψαριών.