Απαγόρευση κυκλοφορίας στην παραλία Πρέβεζας

To Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης ότι λόγω της καθίζησης κατά μήκος των κρηπιδωμάτων,κρίθηκε επιβεβλημένη η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο εξωτερικό τμήμα του πλακόστρωτου της παραλίας.Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο προχώρησε ήδη στην τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και προειδοποιητικών πινακίδων στις δύο εισόδους του πλακόστρωτου προς αποφυγή ατυχημάτων.
Παράλληλα ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για την επισκευή των κρηπιδωμάτων η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης , προκειμένου στην συνέχεια να προχωρήσει η υλοποίηση των εργασιών.Στόχος είναι το έργο να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατό , έτσι ώστε η παραλιακή ζώνη να αναβαθμιστεί και να αποδοθεί και πάλι στους δημότες και τους επισκέπτες της.Ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ευχαριστούμε για την κατανόηση και τον σεβασμό στην προσωρινή αλλά επιβεβλημένη απαγόρευση της κυκλοφορίας και διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την

επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος που αφορά όχι μόνο την αισθητική αλλά και την ασφάλεια του πεζόδρομου της παραλίας.