Απαγόρευση κυνηγίου για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας

kynigos

kynigosΗ Διεύθυνση Δασών Θεσπρωτίας καθιστά γνωστό, ότι εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.187405/2016 (ΑΔΑ 7ΚΖΙΟΡ1Γ-3Ρ6), απόφαση απαγόρευσης θήρας της Αν. Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών, στις περιπτώσεις επικράτησης δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και παγετός παρατεταμένης διάρκειας ή έντασης) στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας.

Σε εφαρμογή της παραπάνω απόφασης και μετά την Εγκύκλιο 151342/50/11.1.2017 (ΑΔΑ: 71Σ64653Π8-ΚΗΦ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επειδή τις τελευταίες ημέρες επικράτησε παγετός και οι χιονοπτώσεις κάλυψαν σχεδόν όλη την έκταση του νομού μας, μέχρις άρσης αυτών των συνθηκών απαγορεύεται η θήρα παντός θηράματος μέχρι και 18-1-2017.