Απαράδεκτη κακοδιαχείριση από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τη λειτουργία της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ

limaniigm

limaniigmΓια κακοδιαχείριση από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τη λειτουργία της ΟΛΗΓ ΑΕ, κάνει λόγο σε ερώτησή του στη Βουλή, προς τους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας, ο βουλευτής Θεσπρωτίας Αντ. Μπέζας.

Το μέρισμα (του κατά τα άλλα υπερχρεωμένου) Ελληνικού Δημοσίου, παραμένει αναξιοποίητο στην Τράπεζα κι αυτό γιατί το Ελληνικό Δημόσιο δεν κάλεσε γενική συνέλευση των μετόχων, δηλαδή του… ευατού του, αφού, ως γνωστόν η ΟΛΗΓ ΑΕ, είναι μονομετοχική εταιρεία και η μία και μοναδική μετοχή ανήκει (προς το παρόν τουλάχιστον και μέχρι η τρόϊκα αποφασίσει άλλως…) στο Ελληνικό Δημόσιο!

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης αναφέρει:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τους κ. κ.  Υπουργούς

1. Οικονομικών

2. Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτη κακοδιαχείριση  από πλευράς του ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με τη λειτουργία της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ»

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Καταστατικού της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αλλά και τους  ν.2932/2001 και ν.3429/2005 για τη λειτουργία των ΔΕΚΟ, η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της εταιρικής χρήσης.

Με βάση τα παραπάνω,  ενώ η Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ για την εταιρική χρήση του 2010 θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί έως την 30.6.2011, μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί ούτε  έχει καθοριστεί η ημερομηνία σύγκλισής της.

Αποτέλεσμα αυτής απαράδεκτης ολιγωρίας είναι να μην έχουν εγκριθεί οι οικονομικές καταστάσεις των ετών 2010 και 2011, να μην έχουν ορισθεί ορκωτοί ελεγκτές της χρήσης 2011, να είναι εκπρόθεσμες οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011 και μην έχει λάβει το Δημόσιο το μέρισμά του ως μέτοχος, το οποίο  και παραμένει επί ένα χρόνο αναξιοποίητο στην τράπεζα που έχει κατατεθεί.

Κατόπιν αυτών.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ. κ.  Υπουργοί

1. Για ποιούς λόγους και με ευθύνη ποίου, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ  για την εταιρική χρήση του 2010 και πότε αυτή θα συγκληθεί;

2. Πότε έχουν πραγματοποιηθεί οι αντίστοιχες, για τις εταιρικές χρήσεις των ετών 2010 και  2011,  Γενικές Συνελεύσεις στους υπόλοιπους Οργανισμούς Λιμένων της χώρας;

Αθήνα 1.8.2012                                          Ο Ερωτών Βουλευτής

                                                                  Αντώνης  Εμμ.  Μπέζας