Αποκτούν αποχετευτικό Σύβοτα, Πλαταριά και Πέρδικα

SYBOTA PARNORAM

Οριστική λύση σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα δίνεται σε μία ευαίσθητη και ιδιαίτερα τουριστική περιοχή της Ηπείρου.

Πρόκειται για τους οικισμούς Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικα κι Αρίλλα του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι οποίες θα αποκτήσουν αποχετευτικό δίκτυο, επιλύοντας έτσι οριστικό το ζήτημα της διάθεσης των λυμάτων.

Το έργο εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει:

i. κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη των Συβότων συνολικού μήκους 21,05 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας καικαταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,

ii. κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη της Πλαταριάς συνολικού μήκους 10,87 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας καικαταθλιπτικών) και δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων,

iii. κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη της Πέρδικας συνολικού μήκους 24,67 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας καικαταθλιπτικών) και οκτώ αντλιοστασίων ακαθάρτων,

iv. κατασκευή του δικτύου μεταφοράς λυμάτων μήκους 28,39 χλμ. περίπου (μήκος αγωγών βαρύτητας και καταθλιπτικών) και δώδεκααντλιοστασίων ακαθάρτων ,

v. κατασκευή της επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ηγουμενίτσας, ισοδύναμου πληθυσμού περίπου 21.000κατοίκων για χρονικό ορίζοντα 20ετίας και

vi. έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης Λώλος, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ένταξης, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
Μετά από μεγάλη προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών, εντάχθηκε ένα μεγάλο και αναπτυξιακό έργο, ζωτικής σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος, την τουριστική ανάπτυξη αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των Συβότων, της Πλαταριάς, της Πέρδικας και της Αρίλλας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ηπείρου για την σύνταξη της μελέτης, την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας καθώς και όσους αυτοδιοικητικούςσυνέβαλαν διαχρονικά, ώστε σήμερα το εν λόγω έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και να μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τετραετία.

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας στον Δήμο Ηγουμενίτσας και στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, θέσαμε το εν λόγω έργο στις πρώτες μας προτεραιότητες και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συντεταγμένα για την ολοκλήρωση και την πλήρη λειτουργία του.