Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ανέδειξε τους αναδόχους των έργων:

  • Αποκατάσταση βλαβών Αντλιοστασίου ΑΟ Παντάνασσας (ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρή), προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
  • Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και καλωδιώσεων αντλιοστασίων Λαψίστας – Ροδοτοπίου, προϋπολογισμού 73.800 ευρώ.
  • Επισκευή καταθλιπτικού αγωγού Α4 Ροδοτοπίου, προϋπολογισμού 32.000 ευρώ.
  • Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας λόγω φυσικών καταστροφών, προϋπολογισμού 99.450 ευρώ.