Αποφάσεις Περιφερειάρχη για έργα του ΕΣΠΑ

perifereia

perifereiaΥπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση έγκρισης δημοπράτησης των έργων: «Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου  γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υπαλπικών  λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας (‘Όργανα και εξοπλισμός)», προϋπολογισμού 59.665 ευρώ, με δικαιούχο ΤΕΙ Ηπείρου, και «Προμήθεια εξοπλισμού των Ειδικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) των σχολείων του Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 65.652 ευρώ.

Και για τα δύο έργα έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας.

Ακόμη, με απόφαση του Περιφερειάρχη  διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη ‘Στενά Παρακαλάμου’ και ‘Όρη Παραμυθιάς’», προϋπολογισμού 154.419,58 ευρώ, φορέας του οποίου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.