Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Με βασικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, την συζήτηση και  έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για το 2012, συνεδρίασε χθες, με την προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Ε.Ε. έλαβε επίσης αποφάσεις για:

  •  Την κατάρτιση ετήσιου προγραμματισμού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε θεματικές εκθέσεις.
  • Την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
  •  Τη διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  •  Τη συγκρότηση Επιτροπής για τον καθορισμό χρήσης επιφανειακών υδάτων και αποδεκτών της Περιφέρειας Ηπείρου
  • Τη δημιουργία άτυπου παρατηρητηρίου μεταφορών μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου θα καταγράφονται παράπονα πολιτών και θα δημοσιεύονται άλλες χρηστικές πληροφορίες.

 

Με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2012,   συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  την ερχόμενη Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στο Γραφείο του Περιφερειάρχη.