Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Υπό την προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη, συνεδρίασε σήμερα η   Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, η οποία αποφάσισε τα εξής:

  1. Επικύρωσε τις αποφάσεις της  5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης . 
  2. Ενέκρινε ομόφωνα  τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων (ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων) καθώς και την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά  στην εκπόνηση και εφαρμογή επιχορηγούμενου  από το ΥΠ.ΠΟ.Τ. προγράμματος  συνεργασίας.
  3. Γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά, καθώς υπάρχει και αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή υπάρχει κοντά στον προτεινόμενο χώρο καταφύγιο άγριων ζώων, για το  περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αιολικό Πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 12 MW που βρίσκεται στη θέση «Βάραθρον» του Δ. Ηγουμενίτσας  
  4. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικό πάρκο στη θέση «Τούρλα – Γρανίτσα – Φωλέα.» συνολικής ισχύος12,6 MW, που βρίσκεται στον καλλικρατικό Δήμο Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας» Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία  Spider Ενεργειακή  A.E.
  5. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας  δυναμικότητας από 16.000 σε 32.500 όρνιθες κρεατοπαραγωγής καθώς και ανόρυξη υδρογεώτρησης βάθους 50μ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κ. Δημήτριος Παπανδρέου του Παναγιώτη.
  6. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: « Ίδρυση και λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 39.000 πτηνών πάχυνσης (156 ισοδύναμα), τα οποία προέρχονται από μετεγκατάσταση και επέκταση υπάρχουσας μονάδας, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Κλεισούρα» της Τοπικής Κοινότητας Κόντσικας, Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κ. Αθηνά Δήμου – Κολοβού.
  7. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά το έργο: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24 MW , στη θέση «Γεραμπή», των Δήμων Γ. Καραϊσκάκη & Αμφιλοχίας, των Νομών Άρτας & Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «BUSINESS ENERGY A.E.».
  8. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικό πάρκο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής  ισχύος 16 MW , που βρίσκεται στη θέση «Ζυγαριά», των Καλλικρατικών Δήμων Σουλίου και Ζίτσας (πρώην Δ. Παραμυθιάς και Μολοσσών)». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «Spider Ενεργειακή  A.E.»
  9. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την τροποποίηση της αριθμ. 68196/4677/17-12-2010 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: « Αμμοληψία από τον ποταμό Σαραντάπορο στη Δ.Ε. Μαστοροχωρίων του Δήμου Κόνιτσας Π.Ε. Ιωαννίνων.». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η εταιρεία «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

10.  Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Σταθμός ασύρματης μικροκυματικής ραδιοζεύξης του ραδιοφωνικού σταθμού με δ.τ. «SKY 99,2 MHz», μεταξύ κεραίας πομπού εγκατεστημένη σε κτήριο στην οδό Μοσχοπόλεως 27, στη Τ.Κ. Ιωαννιτών, στο Δήμο Ιωαννιτών, και κεραίας δέκτη στη θέση «Λυκοτόπι», στην Τοπική Κοινότητα Λιγκιάδων, της Δημοτικής Ενότητας Περάματος, του Δήμου Ιωαννιτών, του Ν. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κ. Νικόλαος Βρέλλης, εκπρόσωπος του Ρ/Σ με δ.τ. «SKY 99,2 MHz»

11.   Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά  για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  που αφορά την αντιμετώπιση γεωτεχνικών προβλημάτων στην περιοχή του ποταμού Μετσοβίτικου (τμήμα π. Άραχθος- Περιστέρι της Εγνατίας Οδού , ΧΘ 7+150 ως 7+500). Φορέας πραγματοποίησης και   λειτουργίας του έργου είναι  η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

12.  Ενέκρινε ομόφωνα τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην  Έκθεση NEXUS ,που θα γίνει  στην Αθήνα.

Παρουσίαση της μελέτης για τη διαχείριση των ζωϊκών υποπροϊόντων

 

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου (πρώην ΕΛΚΕΠΑ) θα γίνει η παρουσίαση της μελέτης «διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και λυμάτων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων, σχεδιασμός παρεμβάσεων και δράσεων προς υλοποίηση, έλεγχος σκοπιμότητας και καταλληλότητας των σχεδίων που υποβάλλονται από φορείς και επενδυτές», που εκπονείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου.