Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, έλαβε αποφάσεις – γνωμοδοτήσεις για τα εξής θέματα:

 1. Ενέκρινε θετικά κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, Υπουργείου Πολιτισμού και         Τουρισμού      και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων  για την υλοποίηση του έργου       (μελετών): «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Iωαννίνων»  και ορισμό μέλους, με τον αναπληρωτή του, από την Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 2. Ενέκρινε θετικά κατά πλειοψηφία την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  και Ιεράς Μητρόπολης για την υλοποίηση του έργου (μελέτης): «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Σκέπης Καλπακίου» και ορισμό μέλους, με τον αναπληρωτή του, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.           
 3. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Πωγωνίου για την υλοποίηση του έργου: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Ε. Άνω Καλαμά» και ορισμό και ορισμό μελών, με τους αναπληρωτές τους, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 4. Ενέκρινε ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και  Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού  για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση αρχαιολογικού χώρου Γιτάνων Θεσπρωτίας» και ορισμό μέλους, με τον αναπληρωτή του, από την  Περιφέρεια Ηπείρου, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 5. Ενέκρινε ομόφωνα την Λύση της από 27/5/2011 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δ. Νικολάου Σκουφά Άρτας».
 6. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργο: «Δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε. Δωδώνης και Δ.Ε. Σελλών του Δήμου Δωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων».
 7. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Οριοθέτηση τμημάτων του ρέματος Τούση πλησίον των ιδιοκτησιών Α. Τσοβίλη – Μ. Ευθυμίου & Σια Ο.Ε. και Αφών Ζώτου και λοιπών κατοίκων, στη θέση ¨Χρυσογιάλι¨ της Δ.Κ. Πάργας του Δήμου Πάργας Π.Ε. Πρέβεζας».
 8. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Συμπληρωματικά έργα εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τις Τ.Κ. Παρακαλάμου, Σιταριάς, Μαυρονόρους, Ρεπετίστης και Αρετής της Δ.Ε. Άνω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων».
 9. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 20.000 πτηνών πάχυνσης (80 ισοδυνάμων) στη θέση «Παλαιοκκλησιά» της Τ.Κ. Καλπακίου της Δ. Ε. Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων».
 10. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τόνων/έτος (σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων) από τη θέση ” Όρμος Γωνιά”  στη θέση “Λωρίδα Σαγιάδας” στην Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία  «Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.».
 11. Γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 300 τόνων/έτος (σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων) από τη θέση ” Όρμος Γωνιά”  στη θέση “Λωρίδα Σαγιάδας” στην Π.Ε. Θεσπρωτίας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι  η εταιρεία  «ΛΙΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
 12. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αντικατάσταση εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βασιλικού της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου  Π.Ε. Ιωαννίνων».
 13. Γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών στην κατηγορία πράξεων Κατασκευή –       Βελτίωση – Αναβάθμιση Εξωτερικών  Ν. Ιωαννίνων».

Η Επιτροπή ενέκρινε εκτός ημερήσιας διάταξης ομόφωνα την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών για το έργο (προμήθεια): «Αποκατάσταση ζημιών αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών». Ακόμη, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εμπορική έκθεση INTERSOLAR στο Μόναχο το διάστημα 13-15/6/2012. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι πανευρωπαϊκού χαρακτήρα και θεωρείται η σημαντικότερη στον τομέα των φωτοβολταϊκών και με τη συμμετοχή της σε αυτήν, η Περιφέρεια Ηπείρου έχει στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα να προβληθούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

Για επόμενη συνεδρίαση αναβλήθηκε η γνωμοδότηση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 0,82 MW στο ρέμα Κυψέλης της Τ.Κ. Κυψέλης της Δ.Ε. Αθαμανίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, καθώς και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,026 MW στο ρέμα Λεπιανών.