Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής: Εγκρίσεις αναθέσεων και δημοπράτηση έργων

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη δημοπράτηση των εξής έργων:
 1.Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Λοφίσκου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Πρόκειται για έργο που είναι χρηματοδοτείται σα πλαίσια του προγράμματος “ICE -I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy- Περιφέρεια Ηπείρου”.
2. Συντήρηση- αποκατάσταση επ. οδού Ανθοχωρίου – Βοτονοσίου, προϋπολογισμού 145.000 ευρώ.
3. Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού από ΚΤΕΟ έως διασταύρωση 2ης επ. οδού Μύτικα – Νικόπολης, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. (Επαναδημοπρατείται επειδή ο διαγωνισμός απέβη άγονος λόγω αποχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων)
4. Ασφαλτόστρωση Δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. (Επαναδημοπρατείται επειδή ο διαγωνισμός απέβη άγονος, λόγω αποχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων). 
 Επίσης από την Οικονομική Επιτροπή εγκρίθηκε η ανάθεση των παρακάτω έργων: 
1. Συντήρηση στηθαίων οδικού δικτύου, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ. Ανάδοχος Κων. Νάστος.
2. Προστασία γέφυρας στον Άγιο Κοσμά Πωγωνίου- κατασκευή σαρτζανέτ προϋπολογισμού 10.000 ευρώ. Ανάδοχος Δημήτριος Ι. Αντωνίου.
3. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επ. οδού εντός Κεφαλοβρύσου, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ. Ανάδοχος Χρήστος Ν. Τσικνιάς.
 
Τέλος η Ο.Ε. ενέκρινε δαπάνες για την υλοποίηση του έργου παροχής τροφίμων σε άστεγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής, προϋπολογισμού 120.000 ευρώ.