Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας

Ανάδοχοι για έργα στην Π.Ε. Άρτας

Αξιολόγηση προσφορών για τον κινητό εξοπλισμό του ΧΥΤΑ Ελληνικού

Δημοπρατήσεις έργων στην Π.Ε. Πρέβεζας

 

Tη δημοπράτηση  νέων έργων και την ανάδειξη αναδόχου για ένα άλλο, ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Συγκριμένα:

1. Δημοπρατήθηκε το έργο «Ολοκλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων στη λίμνη Ζηρού» με προϋπολογισμό 175.000 ευρώ.

2. Δημοπρατήθηκε το έργο, «Αποκατάσταση πρανούς 8ης επαρχιακής οδού» στο Δ.Δ. Σκιαδά Ν. Πρέβεζας, με προϋπολογισμό 28.000 ευρώ.

3. Επαναδημοπρατείται το   έργο: «Βελτιώσεις – συντηρήσεις –αποκαταστάσεις ζημιών σε τμήματα του επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, επειδή δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος για προσφορά.

4. Εγκρίθηκε η επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από κατολίσθηση πρανούς τμήματος της 5ης επαρχιακής οδού Αγιάς – Πέρδικας», προϋπολογισμού 440.000 ευρώ, με παράλληλη ματαίωση του διαγωνισμού που επρόκειτο να γίνει στις 18 Νοεμβρίου.

Τέλος η Ο.Ε. ανέδειξε τον ανάδοχο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 1ης Επαρχιακής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας». Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και ανάδοχος αναδείχτηκε ο Γεώργιος Μυριούνης.

Ανάδοχοι για έργα στην Π.Ε. Άρτας

 

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε σήμερα:

Τον ανάδοχο του έργου της αποκατάστασης της κοίτης του Αράχθου στην περιοχή Γεφυρών, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Μειοδότρια αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση Ι.ΚΑΛΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..

Τον ανάδοχο του έργου της επισκευής – συντήρησης εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου Βίγλας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Μειοδότρια αναδείχτηκε η Κ/Ξ Α.ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε..

Αξιολόγηση προσφορών για τον κινητό εξοπλισμό του ΧΥΤΑ Ελληνικού

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Ελληνικού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ερπυστριοφόρο φορτωτή, συμπιεστή απορριμμάτων, ελαστιχοφόρο εκσκαφέα- φορτωτή, φορτηγό αυτοκίνητο.