Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός  για την Τουριστική προβολή

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την Επ. Οδό Θεσπρωτικό –  Γέφυρα Μπακόλα

Νέα έργα βελτίωσης των αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Άρτας

Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός  για την Τουριστική προβολή

Με απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την Τουριστική προβολή της Ηπείρου, με αποσαφήνιση των όρων της διακήρυξης. Η πράξη είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, και κατά των όρων της διακήρυξης, που είχαν συνταχθεί από την πρώην Κρατική Περιφέρεια, είχε ασκηθεί προσφυγή και αίτηση αναστολής του διαγωνισμού.

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την Επ. Οδό Θεσπρωτικό –  Γέφυρα Μπακόλα

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τις εξής επιμέρους μελέτες: Τοπογραφικές εργασίες και Κτηματογράφηση, οριστική γεωλογική μελέτη, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες και προκαταρκτική μελέτη της Π. Ε. Πρέβεζας που αφορά τη «Μελέτη νέας χάραξης οδού Θεσπρωτικού – Τύριας (υποέργο Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα».

Επίσης ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών καθίζησης τμήματος 8ης επαρχιακής οδού στη Βρυσούλα»(Π.Ε.Πρέβεζας), προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.

Νέα έργα βελτίωσης των αγροτικών υποδομών στην Π.Ε. Άρτας

Τη δημοπράτηση νέων έργων που αφορούν τον αγροτικό τομέα  της Π.Ε. Άρτας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για την «Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 240.000 ευρώ και τον «καθαρισμό τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β΄ φάση)» προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.