Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

perifereia

Επιλογή για χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης Τριγώνου Άρτας

Με εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, η πράξη «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου» του Δήμου Αρταίων επελέγη για χρηματοδότηση από τον άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» του Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου».  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4.238.292,68 ευρώ.

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε ο Περιφερειάρχης, ο Δήμος Αρταίων θα πρέπει εντός πέντε εργασίμων ημερών θα πρέπει να  στείλει υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση της Απόφασης Ένταξης.

 

Δημοπρατήσεις νέων έργων στην Π. Ε. Άρτας

Τη δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30.11.2011. Πρόκειται για τα εξής:

  • Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Δ. Δ. Ελάτης και Πηγών Δήμου Γ. Καραϊσκάκη, προϋπολογισμού  50.000 ευρώ.
  • Επέκταση σωληνωτού οχετού μετά τοιχείου στο συνοικισμό Σγάρας Καταρράκτη, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ
  • Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα- Στρογγυλής, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
  • Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολύδροσου, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.
  • Εργασίες επισκευών Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Άρτας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.
  • Ολοκλήρωση εργασιών τρούλου στον ανεγειρόμενο Ι.Ν. Αγίου Μάξιμου Γραικού Άρτας, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.

Επίσης εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών καθαρισμού τάφρου Αγίων Αναργύρων και Λιμίνης Άρτας προϋπολογισμού 9.000 ευρώ.

Αντιπλημμυρική παρέμβαση σε Κατσικά – Ανατολή Ιωαννίνων

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», στην Π.Ε. Ιωαννίνων προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής:

  • Εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Μελέτες κατασκευής μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου».
  • Εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 για την περαίωση της προθεσμίας των εργασιών της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας για τη νέα χάραξη της οδού Θεσπρωτικό – Τύρια (υποέργο: Τμήμα Θεσπρωτικό – Αυχένας Νταλαμάνι – Γέφυρα Μπακόλα).
  • Εγκρίθηκε η  δαπάνη συμμετοχής στο 3ο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που διοργανώνεται από 2 έως 4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.