Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

perifereia

perifereiaΝέα έργα βελτίωσης των αγροτικών  υποδομών στην Π.Ε. Άρτας

Αντιπλημμυρικό αντλιοστάσιο την Ανατολή

Προμήθεια μηχανημάτων για το ΧΥΤΑ Ελληνικού

Δημοπράτηση έργου βελτίωσης οδικού δικτύου στο Δ. Ζηρού

Νέα έργα βελτίωσης των αγροτικών  υποδομών στην Π.Ε. Άρτας

Τρία ακόμη έργα που αφορούν τη βελτίωση των υποδομών στην πεδιάδα της Άρτας ξεκινούν σύντομα, καθώς η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέδειξε σήμερα τους αναδόχους τους.
Τα έργα αυτά είναι τα εξής:
1.    Ανακατασκευή κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών αρδευτικού δικτύου Γραμμενίτσας, προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Πανταζής Τουμπούρος.
2.    Καθαρισμός τάφρων και διωρύγων πεδιάδας Άρτας (β΄ φάση) προϋπολογισμού 70.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Δημήτριος Μπουγάς.
3.    Ανακατασκευή τεχνικών έργων αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου πεδιάδας Άρτας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Νικόλαος Πανούτσος.

Αντιπλημμυρικό αντλιοστάσιο την Ανατολή

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε σήμερα τον ανάδοχο του έργου «Αντικατάσταση αντλιών αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου Κατσικά και κατασκευή μικρού αντιπλημμυρικού αντλιοστασίου στο γήπεδο Ανατολής», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ. Ανάδοχος ο Π. Παπαιωάννου.

Προμήθεια μηχανημάτων για το ΧΥΤΑ Ελληνικού

Επίσης στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαδικασίες έγκρισης για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Ελληνικού. Συγκεκριμένα κατακυρώθηκε η προμήθεια ερπυστριοφόροου φορτωτή, συμπιεστή απορριμμάτων και ελαστιχοφόρου εκσκαφέα.

Δημοπράτηση έργου βελτίωσης οδικού δικτύου στο Δ. Ζηρού

Τη δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 59.000 ευρώ, που αφορά βελτιώσεις – τσιμεντοστρώσεις τμημάτων του οδικού δικτύου, εντός των ορίων του Δήμου Ζηρού, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στη σημερινή της συνεδρίαση.