ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

perifereia

perifereiaΔιάθεση 250.000 ευρώ για βελτίωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Ανάδοχος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις Ζηρού

Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Β. Τζουμέρκων

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον κινητό εξοπλισμό του ΧΥΤΑ

Διάθεση 250.000 ευρώ για βελτίωση του Εθνικού Οδικού Δικτύου

Κονδύλιο ύψους 250.000 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για τη βελτίωση του εθνικού οδικού δικτύου σε σημεία που έχει υποστεί φθορές. Τους όρους της διακήρυξης και τη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας ενέκρινε στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13-2-2012) η Οικονομική Επιτροπή.

Ανάδοχος για τις κτιριακές εγκαταστάσεις Ζηρού

Οι ανάδοχοι για δύο έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αναδείχτηκαν από την Οικονομική Επιτροπή: Το πρώτο αφορά τις εργασίες ολοκλήρωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων Ζηρού, με προϋπολογισμό 175.000 ευρώ (ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ Ν. ΚΑΣΣΑΒΟΣ –Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ).

 Το δεύτερο αφορά τη βελτίωση παρόδων των επαρχιακών οδών 11 και 11α με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ (ανάδοχος ο Απ. Παπαιωάννου).

Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Β. Τζουμέρκων

Τη δημοπράτηση του έργου για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.  Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 682.000 ευρώ και αφορά τις τοπικές κοινότητες Παλαιοχώρι Συρράκο, Χουλιαράδες, Πετροβούνι και Βαπτιστή. Είναι δε ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τον κινητό εξοπλισμό του ΧΥΤΑ

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το ΧΥΤΑ Ελληνικού. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (13-2-2012) ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την αγορά φορτηγού αυτοκινήτου, με συνολική δαπάνη 123.977 ευρώ.