Αποχή από τις δημοπρασίες

Σε αποχή από τις δημοπρασίες προχώρησε από χθες Τρίτη μέχρι και την επόμενη Τρίτη 8 Μαρτίου ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου.
Οι εργολήπτες της περιοχής αποφάσισαν επίσης ομόφωνα να καλέσουν όλες τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις να αναλάβουν πανελλήνια δράση στα αρμόδια υπουργεία σε ημερομήνια που θα αποφασίσουν.