Αργυροπελεκάνοι και στικταετοί στο Δέλτα του Καλαμά

D KALAMA1Το προσωπικό φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταμών Αχέροντα και Καλαμά κατά την διάρκεια επόπτευσης στο Δέλτα Καλαμά, παρατήρησε πλήθος αργυροπελεκάνων (Pelecanus crispus) και δυο στικταετούς (Aquila clanga).

Αυτό το είδος αετού κατοικεί σε παρθένες περιοχές που κυριαρχούν έλη και δασικές εκτάσεις και τρέφεται με μικρά θηλαστικά και ψοφίμια. Στην παρούσα Ευρωπαϊκή διανομή του σχεδόν περιορίζεται σε περιοχές της Ρωσίας. Διαχειμάζει στα δέλτα ποταμών της Νότιας Ευρώπης.

Μέχρι στιγμής, κατά την περίοδο αναπαραγωγής ο Στικταετός έχει παρατηρηθεί μόνο ελάχιστες φορές.

D KALAMA2Ο Στικταετός είναι στη λίστα του Κόκκινου Βιβλίου των απειλούμενων ειδών της Βουλγαρίας ως κρίσιμα απειλούμενο με εξαφάνιση είδος και στην Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) ως ευάλωτος VU.

D KALAMA3