Αριστερή Κίνηση Μηχανικών: Ολοκλήρωση της Περιβαλλοντικής καταστροφής στη Γωνιά

gonia

goniaΜε την επαπειλούμενη νέα επέμβαση στη θέση «Γωνιά»

Ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής καταστροφής

Α. 1. Με το πρόβλημα των επεμβάσεων στη θέση «Γωνιά» του Δήμου Ηγουμενίτσας, με το πρόσχημα της βελτίωσης της Εθνικής οδού, έχουμε ασχοληθεί εκτενώς από 1997, σαν μηχανικοί και πολίτες με πολιτική άποψη, με δημόσιες τοποθετήσεις, κινητοποιήσεις, προσφυγές στις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές αρχές κλπ. και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε ως προς τις προβλέψεις μας.

2. Όλες οι «βελτιώσεις» που προτάθηκαν και που υλοποιήθηκαν, δεν είχαν ως αφετηρία την πραγματική βελτίωση της οδού, αλλά αποτέλεσαν το όχημα για την  απόληψη αδρανών υλικών, είτε για την κατασκευή του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, είτε της Κέρκυρας, είτε αυτού της Πλαταριάς, είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Γι αυτό και ποτέ δεν προέκυψε ουσιαστική βελτίωση της οδού, αλλά μόνον τραυματικές ουλές στο καταπράσινο τοπίο που στεφανώνει τους γραφικούς κόλπους Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς. Σε όλες δε τις περιπτώσεις ετίθετο ως  προϋπόθεση η φυτοτεχνική-δασοτεχνική αποκατάσταση του τοπίου, πράγμα που ποτέ δεν έγινε ή έγινε προσχηματικά. Όλες οι αποκαταστάσεις αποδείχτηκαν φιάσκο.

3. Και επειδή τα πράγματα είναι απλά, αυτό έγινε γιατί όλες οι εταιρείες ήθελαν να μειώσουν το κόστος των έργων που είχαν αναλάβει και κατά συνέπεια να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Οι «βελτιώσεις» αυτές λοιπόν τους παρείχαν:

α. Μείωση της απόστασης και συνεπώς του κόστους μεταφοράς των εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αδρανών υλικών και

β. Πρώτης ποιότητας αδρανή υλικά για κάθε χρήση, δεδομένης της καλής ποιότητας βραχομάζας, όπως αυτή προκύπτει από γεωλογικές αναγνωρίσεις.

Το ίδιο ακριβώς σενάριο επαναλαμβάνεται και τώρα.

4. Το βέβαιο είναι ότι όντως η οδός στο τμήμα αυτό είναι προβληματική και απαιτεί βελτίωση.

Αν κάποιος όμως ήθελε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της βελτίωσης «αυτόνομα» και όχι σαν πηγή αδρανών υλικών ή αν το θέμα ετίθετο και σε έναν δευτεροετή φοιτητή του Πολυτεχνείου, το ανάγλυφο του εδάφους της χερσονήσου της «Γωνιάς», η γεωλογία, το περιβάλλον της περιοχής, θα τον οδηγούσε μονοσήμαντα στην επιλογή της λύσης της σήραγγας από τη θέση «Τσιμέντα» μέχρι λίγο μετά το «Καλάμι», μήκους περίπου 1, 5 χλμ.

5. Η λύση αυτή θα είχε τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Μείωση του μήκους της οδού περίπου κατά 3,5 χλμ., με μείωση εις το διηνεκές, της κατανάλωσης ενέργειας (καυσίμων), της φθοράς των οχημάτων και εξοικονόμηση ανθρωποωρών από την μείωση του χρόνου οδήγησης κλπ.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια οδήγησης από κάθε άλλη επιλογή
  • Ελάχιστο έως καθόλου περιβαλλοντικό κόστος. Απεναντίας θα είχαμε οφέλη για το περιβάλλον, αφού η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων θα μείωνε και την εκπομπή ρυπογόνων κατά την συνθήκη του Κιότο αερίων στην ατμόσφαιρα ( CΟ2 και άλλων).
  • Η λύση της σήραγγας, με δεδομένη την καλή ποιότητα βραχόμαζας (πιθανόν κατηγορία Ι ή ΙΙ), την καθιστά και οικονομικά συγκρίσιμη με αυτή της «βελτίωσης» της οδού, που μαζί με την εκτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους εξοικονόμησης χρόνου και ενέργειας, την καθιστά απολύτως ρεαλιστική. (Η ΜΠΕ της «βελτίωσης» της οδού, προβλέπει προϋπολογισμό 5.335.000€ για το 1ο  αυτό υποτμήμα)
  • Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και τα αποθετικά οφέλη, όπως η μείωση του χρόνου μεταξύ Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς στα 5-7 λεπτά και Ηγουμενίτσας – Συβότων στα 15-17 λεπτά και η μετατροπή της ευρύτερης περιοχής της «Γκρόμπας» σε προάστια της Ηγουμενίτσας, με τα όποια οφέλη για τον τουρισμό, την παραγωγή, την οικιστική και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, τις αξίες γης, πάντα με σωστό σχεδιασμό και χωρίς κερδοσκοπία κλπ.

6. Άλλωστε η λύση αυτή που την είχαμε προτείνει από το 1997, απορρίφθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με την ΚΥΑ 70242/10-4-1998 έγκρισης ΕΠΟ της αρχικής «βελτίωσης»-επέμβασης, όχι επί της ουσίας, αλλά επειδή «η λύση της σήραγγας δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει την απαραίτητη ποσότητα αδρανών για την κατασκευή του νέου λιμένα Ηγουμενίτσας»

Β. 1. Η προτεινόμενη εξάλλου «βελτίωση» της οδού μειώνει αλλά δεν αποτρέπει τον κίνδυνο ατυχημάτων, αφού δεν πρόκειται για οδό ταχείας κυκλοφορίας δυο κατευθύνσεων, αλλά για οδό χωρίς νησίδα ασφαλείας, με ταχύτητα μελέτης 60χλμ/ωρα.

      2. Σύμφωνα με τους κανονισμούς οδοποιίας, όταν έχουμε δημιουργία πρανών πάνω από 20μ, συνιστάται η κατασκευή σήραγγας (περίπτωση σήραγγας Βασιλικού) ή κατασκευή Cut and Cover (σήραγγα Μαζαρακιάς). Στην περίπτωσή μας τα πρανή ξεπερνούν τα 50μ!

3. Στην αρχική μελέτη του έργου του Λιμανιού, στα έργα Α΄ και Β΄ Φάσης, δεν περιείχετο η «βελτίωση» του τμήματος αυτού της Εθνικής οδού Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς, παρά το γεγονός ότι τότε η κίνηση των οχημάτων από Ηγουμενίτσα προς Αθήνα, Πρέβεζα, Πάργα, Πέρδικα, Σύβοτα, γινόταν μέσω της οδού αυτής. Η «βελτίωση» προσετέθη περιέργως στα έργα της Γ΄ Φάσης, παρά το γεγονός ότι η κίνηση προς τις κατευθύνσεις αυτές γίνεται πλέον μέσω Εγνατίας – Μαζαριακιάς – Καρτερίου. Επιπρόσθετα, στην ΜΠΕ των έργων της Γ΄ Φάσης δεν γίνεται σαφής προσδιορισμός των έργων της «βελτίωσης», ούτε αναλυτική περιβαλλοντική εκτίμηση.

4. Για να καλυφθεί το «κενό» αυτό, με την  129334/23-8-2010 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, δόθηκε παράταση μέχρι 31-12-2019, της 1ης Απόφασης του 1998 (ΚΥΑ 70242/10-4-1998), που είχε λήξει στις 31-12-2007, τρία (3) χρόνια μετά από τη λήξη της!!! Φαίνεται περίτρανα ότι πρόκειται για μεθόδευση εξυπηρέτησης, μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων.

5. Στην υποβληθείσα και εγκριθείσα ΜΠΕ κατασκευής του έργου «Λιμάνι Ηγουμενίτσας Γ΄ Φάση» άλλωστε, προβλεπόταν απόληψη αδρανών υλικών από το Λατομείο στη θέση «Μύλοι» του Δήμου Ηγουμενίτσας. Η Ανάδοχος μάλιστα έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα και έχει εκδοθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας Απόφαση έγκρισης χρησιμοποίησης του Λατομείου αυτού. (Βέβαια η απόσταση του Λατομείου αυτού από το Λιμάνι είναι 8,0 χλμ. σε σχέση με τα 2-3 χλμ από τη «Γωνιά»).

Γ. 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με την 270/2011/16-11-2011 Απόφασή του, ομόφωνα αποφάσισε:  «Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι αντίθετος με την κατασκευή «τρανσέρας» στη θέση «ΓΩΝΙΑ» για τη βελτίωση της Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας. Προτείνει αλλαγή της υφιστάμενης μελέτης για το εν λόγω έργο, η οποία θα περιλαμβάνει την κατασκευή σήραγγας, αν αυτό είναι εφικτό τεχνικά,  ή  σε διαφορετική περίπτωση διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, ώστε αυτός να αποκτήσει καλύτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και με τις μικρότερες το δυνατόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα απαιτούμενα αδρανή υλικά για την κατασκευή του έργου «Λιμένας Ηγουμενίτσας – Γ’ Φάση» να ληφθούν αποκλειστικά και μόνο από το λατομείο στη θέση «ΜΥΛΟΙ» και σε καμία περίπτωση από το βουνό της «ΓΩΝΙΑΣ».

2. Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, με πρόσφατη επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη στον Πρωθυπουργό, έχει ταχθεί κατά της «βελτίωσης» αυτής.

3. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο με την 52/4-8-2010 Απόφασή του ομόφωνα γνωμοδότησε  «κατά της έγκρισης της ΜΠΕ για το έργο «Μελέτη οδού Ηγουμενίτσας-Πρέβεζας. Βελτίωση κατά τμήματα» και «εξουσιοδότησε τους Νομαρχιακούς Συμβούλους κ. Πάσχο και κ. Σμυρόγλου να διατυπώσουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους επί της ΜΠΕ»

 

4. Η  Ν. Ε. Θεσπρωτίας του ΤΕΕ από το 1997 είχε ταχθεί και αυτή κατά της προτεινομένης τότε «βελτίωσης» και υπέρ της λύσης της σήραγγας.

            Δ. Η επαναφορά του ζητήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15-2-2011,

με 1ο θέμα: «Παρουσίαση της φυτοτεχνικής μελέτης αποκατάστασης και διαμόρφωσης χώρων στη θέση Γωνιά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών βελτίωσης της Ε. Ο. Ηγουμενίτσας Πρέβεζας (Έργο: Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ΄ Φάση) και λήψη σχετικής απόφασης»

και με 2ο θέμα «Έκφραση γνώμης επί εγγράφου της Περιφέρειας Ηπείρου, για διακοπή της κυκλοφορίας της Ε.Ο. Ηγ/τσας – Πρέβεζας στα πλαίσια κατασκευής της Γ’ Φάσης Λιμένος Ηγουμενίτσας, μετά από αίτημα της Κατασκευαστικής Εταιρίας «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.»,

φαίνεται σαν να  θέλει να προεξοφλήσει την απόφαση του Δ. Σ. για το θέμα και να αποτελέσει το «άλλοθι» για την ανατροπή ή τη φαλκίδευση της προηγούμενης απόφασής του. Εκτός των άλλων, η έκταση αυτή με δικαστικές αποφάσεις αποτελεί ιδιοκτησία των πρώην Κοινοτήτων Λαδοχωρίου και Γραικοχωρίου και απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των Τ. Σ. των Τοπικών Κοινοτήτων για τη διάθεσή της.

Ε. Στη βάση όλων αυτών, καλούμε του πολίτες, τους Συλλόγους, του φορείς, τους Δημοτικούς Συμβούλους, παρατηρώντας τις προηγούμενες ορατές από όλη την πόλη βάρβαρες επεμβάσεις, να αναλογισθούν τα αποτελέσματα της νέας επαπειλούμενης επέμβασης, να μην επιτρέψουν την ολοκλήρωση της νέας περιβαλλοντικής καταστροφής και να εμμείνουν στην τελευταία απόφαση του Δ.Σ.

Ηγουμενίτσα 14-2-2012

Από την Αριστερή Κίνηση Μηχανικών Ηπείρου (Α. Κ. Μ. Η.) στο ΤΕΕ-Τμ. Ηπείρου

Αλεξίου Παύλος, Πολ. Μηχ., Φώτσης Θωμάς, Χημ. Μηχ., Χεκίμογλου Αχιλλέας, Πολ. Μηχ.