ΑΡΤΑ:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Από το Δήμο Αρταίων γίνεται γνωστό ότι για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης οδοστρόματος και ασφαλτόστρωσης, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 απαγορεύεται η κίνηση, η στάση και η στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος, στην Παπαναστασίου Β’ τμήμα, έως την οδό Κομμένου και στη οδό Κομμένου, από τη συμβουλή με την οδό Κατσιμήτρου έως Άρη Βελουχιώτη.
Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας στις ανωτέρω οδούς, όσο και η εκτροπή της θα γίνεται με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Η κίνηση από και προς το Γλυκόριζο θα γίνεται μέσω της οδού Άρη Βελουχιώτη.