ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

 

2011-01-18 19:29:06

 

Έχουν προγραμματιστεί οι Νομαρχιακές Συνελεύσεις Άρτας και Πρέβεζας της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», με στόχο την εκλογή των τοπικών Γραμματειών και τη συμπλήρωση της πανηπειρωτικής Γραμματείας.

 

Η Συνέλευση της Άρτας θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο «Κρόνος». Την επόμενη εβδομάδα και ειδικότερα την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου θα επακολουθήσει η Συνέλευση της Πρέβεζας.

 

 

 

 

H Περιφέρεια ζητά προτάσεις

2011-01-18 19:26:09

 

 

Προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση

 

των ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα

 

 

 

Σε υλοποίηση της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου, που λήφθηκε στη συνεδρίαση της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2011, ο αν. Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου κ. Δ. Μαυρογιώργος, με έγγραφό του προς τους Ο.Τ.Α., τις αρμόδιες Υπηρεσίες, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., τους Κοινωφελείς Οργανισμούς και τις Εθελοντικές Οργανώσεις, ζητά την κατάθεση προτάσεων – κατά Περιφερειακή Ενότητα – για τον καλύτερο συντονισμό, για την πρόληψη, για την ετοιμότητα και αποκατάσταση ζημιών από φυσικά γεωλογικά φαινόμενα, καθώς επίσης και για τις δασικές πυρκαγιές βάσει του Σχεδίου «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 

 

 

 

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου

2011-01-18 19:18:41

 

 

Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

 

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Κατά τη διάρκειά της εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Ντέτσικα. Επίσης έγινε εκτενής συζήτηση για οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Νόμο για τον «Καλλικράτη».

 

 

 

 

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών

2011-01-18 19:16:35

 

 

Ορισμός αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών

 

 

Τις αρμοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών όρισε με απόφασή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

 

Συγκεκριμένα στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκτός των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, οργάνωση, συντονισμό και την εποπτεία των Υπηρεσιών της Π.Ε., μεταβιβάστηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

 

Α. Στον κ. Ιωάννου Ευστράτιο τα θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Β. Στην κ. Καλογιάννη Θεοδώρα (Τατιάνα) τα θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Γ. Στον κ. Παππά Κωνσταντίνο τα θέματα Γεωργίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Δ.. Στον κ. Πιτούλη Θωμά, τα θέματα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

Στους τρεις θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

 

Α. Στον κ. Καραμπίνα Ιωάννη, τα θέματα Μεταφορών Επικοινωνιών και της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Β. Στον κ. Κολόκα Παντελή, τα θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Γ. Στον κ. Πότση Οδυσσέα, τα θέματα Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

Η απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας

2011-01-14 19:56:27

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1ο

 

Ενημέρωση επί του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και σύσταση επιτροπής για την τροποποίησή του.

 

-Εισηγητής: κ. Θωμάς Παππάς – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2011-2012.

 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2011-2012.

 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2011-2012.

 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο

 

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και πολιτών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2011-2012.

 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τα έτη 2011-2012 ως προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

 

-Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τζάνης – Αντιδήμαρχος .

 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο

 

Συγκρότηση τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τα έτη 2011-2012.

 

-Εισηγητής: κ. Χρήστος Κάτσιος – Αντιδήμαρχος .

 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο

 

Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) για τα έτη 2011-2012.

 

-Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος .

 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο

 

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών για τα έτη 2011-2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980.

 

-Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος .

 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο

 

Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 € για τα έτη 2011-2012.

 

-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος .

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο

 

Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 5.869 €, για τα έτη 2011 – 2012.

 

-Εισηγητής: κ. Κων/νος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο

 

Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2011 και 2012.

 

-Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» για τα έτη 2011 και 2012.

 

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο

 

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των συνενούμενων Δήμων και Κοινότητας, για το οικονομικό έτος 2010.

 

-Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο

 

Καθορισμός Πιστωτικού Ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Ηγουμενίτσας και κατάργηση Τραπεζικών Λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.

 

-Εισηγητής: κ. Βασίλειος Τσώλης – Αντιδήμαρχος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΠΠΑΣ Α. ΘΩΜΑΣ

 

 

 

 

Αποφυγή χαμένου χρόνου για το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη της ΗΠΕΙΡΟΥ

2011-01-14 19:45:46

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

 

ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

 

 

 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας του συνδυασμού «Ήπειρος-Τόπος να ζεις» στην κατεύθυνση της χάραξης ενός αναλυτικού στρατηγικού πλαισίου δράσεων και ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο επικεφαλής , κ. Βαγγέλης Αργύρης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη και τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα σχετικά με την άμεση και ορθολογική αξιοποίηση τόσο των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και την προετοιμασία της Περιφέρειας για την επικείμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.

 

Βασικό αντικείμενο της επιστολής είναι η άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών εκείνων που θα οδηγήσουν στην αποφυγή απώλειας χρόνου στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα η χάραξη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης.

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή «τόσο η αναθεώρηση του ΠΕΠ όσο και οι περιορισμένοι πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ πρέπει να εξυπηρετήσουν την ανάγκη να αξιοποιηθούν με το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Δεν έχει η Ήπειρος την πολυτέλεια να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ έργα μόνο και μόνο επειδή έχουν αυξημένο βαθμό ωριμότητας (έτοιμες μελέτες) όταν οι πραγματικές ανάγκες δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και εγκρίσεις για τα έργα που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος».

 

Η επιστολή κλείνει με την υπενθύμιση προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου πως «Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είναι ανοικτή η διαβούλευση για τη νέα πολιτική της συνοχής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και η αιρετή Περιφέρεια οφείλει από το στάδιο αυτό να συμμετέχει με συγκροτημένη άποψη ώστε οι «όροι του παιχνιδιού» να διευκολύνουν την αξιοποίηση των περιορισμένων πια διαθέσιμων πόρων για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου».

 

Ακολουθεί το αναλυτικό κείμενο της επιστολής του κ. Αργύρη.

 

 

 

Ιωάννινα 14/1/2011

 

Προς ,

 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλ. Καχριμάνη,

 

Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

κα Δήμητρα Γεωργακοπούλου – Μπάστα

 

 

 

Θέμα : Αποφυγή χαμένου χρόνου για το ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη της ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Απευθυνόμαστε στον εκλεγμένο Περιφερειάρχη αλλά και τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία έχει μεταβατικά την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του ΠΕΠ για την Ήπειρο επισημαίνοντας τα ακόλουθα :

 

 

 

1. Τα όργανα της αιρετής Περιφέρειας και ιδίως το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να χαράξει τη μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και να αναπροσανατολίσει στα νέα δεδομένα τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να βγουν από τα αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης.

 

2. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να αναγνωρίσει ότι ο μεταβατικός της ρόλος για το α’ εξάμηνο του 2011 στη διαχείριση του ΠΕΠ αλλά και την υλοποίηση των έργων περιφερειακού επιπέδου, έχει σκοπό όχι την παράταση της κεντρικής εξουσίας στην περιφέρεια αλλά τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στην αιρετή Περιφέρεια. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη της άμεσης συνεργασίας με τα εκλεγμένα όργανα της Περιφέρειας. Όλες οι αποφάσεις για την ένταξη πράξεων και τη συνέχιση της υλοποίηση των έργων θα πρέπει να βρίσκονται στην άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια, ώστε να ακολουθούν την αναπτυξιακή στρατηγική που θα χαράξει το εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο

 

3. Ο νέος Περιφερειάρχης πρέπει να συνεργαστεί στενά με τη Γενική Γραμματέα της Α.Δ. και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας προκειμένου, αφενός να μην καθυστερούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ, αφετέρου να ανταποκρίνονται οι χρηματοδοτήσεις των έργων στις πραγματικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ηπείρου.

 

4. Τόσο η αναθεώρηση του ΠΕΠ όσο και οι περιορισμένοι πόροι που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί από όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ πρέπει να εξυπηρετήσουν την ανάγκη να αξιοποιηθούν με το μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Δεν έχει η Ήπειρος την πολυτέλεια να χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ έργα μόνο και μόνο επειδή έχουν αυξημένο βαθμό ωριμότητας (έτοιμες μελέτες) όταν οι πραγματικές ανάγκες δεν καλύπτονται γιατί δεν υπάρχουν μελέτες και εγκρίσεις για τα έργα που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος.

 

5. Ο εκλεγμένος Περιφερειάρχης έχει την ευχέρεια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να συγκαλέσει άμεσα ευρεία σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων φορέων με σκοπό τον ορθολογικό σχεδιασμό των παραπάνω.

 

 

 

«Ούτε μια χαμένη μέρα στην προσπάθεια για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου»

 

 

 

Παράλληλα η αιρετή Περιφέρεια οφείλει να ετοιμαστεί για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Να σχεδιάσει τους στόχους και τις προτεραιότητες και να χρησιμοποιεί με πολλαπλασιαστικό τρόπο τους πόρους για την ωρίμανση έργων για όλη την Περιφέρεια. Να αξιοποιήσει έξυπνα τις ανάγκες στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για τη συνοχή «Ευρώπη 2020». Η καινοτομία και η «έξυπνη εξειδίκευση» είναι κλειδιά για το «ξεκλείδωμα» των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων.

 

 

 

Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου είναι ανοικτή η διαβούλευση για τη νέα πολιτική της συνοχής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και η αιρετή Περιφέρεια οφείλει από το στάδιο αυτό να συμμετέχει με συγκροτημένη άποψη ώστε οι «όροι του παιχνιδιού» να διευκολύνουν την αξιοποίηση των περιορισμένων πια διαθέσιμων πόρων για λογαριασμό της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 

 

 

 

Ο επικεφαλής της Παράταξης

 

Βαγγέλης Αργύρης

 

 

 

 

Ήπειρος – Τόπος να ζεις

2011-01-14 19:37:20

 

Στη σημερινή σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου συμμετείχε η παράταξη “Ήπειρος Τόπος να ζεις” μέσω του επικεφαλής της Βαγγέλη Αργύρη και του περιφερειακού συμβούλου Μάκη Χατζηεφραιμίδη.

 

Ο κ.Αργύρης τοποθετήθηκε επί της ουσίας και τόνισε ότι το συγκεκριμένο όργανο μπορεί να επιτελέσει σοβαρό έργο αν κινηθεί στους παρακάτω άξονες :

 

Απολογισμός των δράσεων της πολιτικής προστασίας στις 4 Περιφερειακές ενότητες των προηγούμενων ετών ώστε να κεφαλαιοποιηθούν οι εμπειρίες και να αποφευχθούν οι αστοχίες του παρελθόντος.

 

• Η πρόληψη των φαινομένων είναι ο πρωταρχικός στόχος και όχι η καταγραφή τους και η εκ των υστέρων δραστηριοποίηση. Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ακραία.

 

Ακραία φαίνονται γιατί υπάρχει έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού πρόληψης.

 

• Η εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού του οργάνου και ο καταμερισμός των ευθυνών είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν απ’ τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

 

• Ορισμός επιτροπής εκπόνησης σχεδίου δράσης από ευέλικτο σχήμα ανθρώπων που έχουν τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών.

 

• Προκήρυξη για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων πριν την εμφάνιση των καιρικών φαινομένων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των κονδυλίων αλλά και των εργασιών αποκατάστασης.

 

Η παράταξη “Ήπειρος Τόπος να ζεις” θα είναι παρούσα σε όλα τα όργανα της Περιφέρειας Ηπείρου με θέσεις και προτάσεις και με στόχο την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

 

 

 

 

 

 

Στην Κοζάνη η Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

2011-01-14 19:27:06

 

 

Στην Κοζάνη η Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Στην Κοζάνη βρίσκεται από σήμερα, Παρασκευή 14/1/11 η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δήμητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα.

 

Στο πλαίσιο ενημερωτικών επαφών που ξεκινά η Γενική Γραμματέας είχε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Δακή και στη συνέχεια, πραγματοποίησε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

Αύριο, Σάββατο η κα. Γεωργακοπούλου-Μπάστα θα παρευρεθεί στη συνάντηση εργασίας που θα έχει ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με την ηγεσία της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βουλευτές και αρμόδιες υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

 

 

Λαϊκή Συσπείρωση

2011-01-14 09:48:57

 

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπέιρωσης Κωτσαντής Κώστας και Ζιώβας Βασίλης υπέβαλαν αίτηση στο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε στην πρώτη συνεδρίαση να συζητηθούν τα θέματα:

 

1. Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.

 

2. Πρωτοβουλίες για να μη ξεπουληθεί η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

 

Στην αίτησή τους οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι αναφέρουν:

 

 

“Κύριε πρόεδρε ως περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Ήπειρο θεωρούμε ότι στη πρώτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου πρέπει να ασχοληθούμε με δύο σοβαρά ζητήματα που απασχολούν μεγάλο κομμάτι του λαού της Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να τεθούν για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη τα θέματα:

 

 

1. Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.

 

2. Πρωτοβουλίες για να μη ξεπουληθεί η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

 

 

Σας επισυνάπτουμε τις θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για τα δύο αυτά θέματα.”

 

Τα κείμενα που επισυνάπτουν έχουν ως εξής:

 

 

Θέμα: Πρωτοβουλίες για να μη ξεπουληθεί η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

 

Πιστοί στη δήλωση, της πολιτικής μας ορκομωσίας, και ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανηπειρωτικής Επιτροπής Αγώνα ενάντια στο ξεπούλημα της Δωδώνης, εισηγούμαστε σήμερα το συγκεκριμένο θέμα.

 

Στα πλαίσια της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής-από όλες τις κυβερνήσεις δεκαετιών τώρα- και του ξεπουλήματος των πάντων στο κεφάλαιο σήμερα, με πρόσχημα την καπιταλιστική κρίση, έρχεται και ο σχεδιασμός για το πέρασμα της Δωδώνης στους ιδιώτες.

 

Η απόφαση αυτή, της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, θίγει άμεσα και μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς, πρώτα από όλα των κτηνοτρόφων, των εργατοϋπαλλήλων, των φτωχών ΕΒΕ.

 

Είναι φυσικό αποτέλεσμα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία συμφωνούν και εφαρμόζουν το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πολιτικής γνωστά σε όλους:

 

-μείωση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων

 

– μείωση της τιμής του αγελαδινού και πρόβειου γάλακτος. Στην υπόλοιπη Ελλάδα η τιμή του αγελαδινού γάλακτος κυμαίνονταν πριν 3 χρόνια στα 41-42 λεπτά του Ευρώ. Τώρα έχει κατρακυλήσει κατά 10 λεπτά πιο κάτω. Στα Γιάννενα η τιμή του πρόβειου γάλακτος είναι 1€ και 2 λεπτά ενώ του αγελαδινού 39 λεπτά κατά μέσο όρο.

 

– Αύξηση του κόστους παραγωγής. Από το Ιούνιο του 2010 έχουμε αύξηση κατά 50% στα σιτηρά και μεγάλη αύξηση στα καύσιμα.

 

– μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Στα Γιάννενα έχουμε σταθερή μείωση κατά 5% τον χρόνο του αριθμού των αιγοπροβάτων.

 

– μείωση γενικότερα του εισοδήματος των αγροτών και κτηνοτρόφων και συνταξιούχων του ΟΓΑ.

 

Είχαμε δηλαδή ένα διαρκές κτύπημα του εισοδήματος της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς.

 

Συνέχεια αυτού του αντιλαϊκού δρόμου ανάπτυξης είναι και η προσχεδιασμένη από καιρό απόφαση ξεπουλήματος της Δωδώνης, που τώρα βρήκαν την αφορμή για να την υλοποιήσουν. Το επιχειρούμενο λοιπόν ξεπούλημα έρχεται σε μια περίοδο που και στον κλάδο της μεταποίησης του γάλακτος πραγματοποιούνται εξαγορές και συγχωνεύσεις με αποτέλεσμα την συγκέντρωση της μεταποίησης και εμπορίας του γάλακτος και των προϊόντων του σε 3 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους: Την ΦΑΓΕ, την Frieshland και τη Vivartia.

 

Η ιδιωτικοποίηση της Δωδώνης σίγουρα θα μειώσει την τιμή του γάλακτος στους παραγωγούς ενώ θα την αυξήσει στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια θα έχουμε ένα μεγάλο-τελειωτικό-χτύπημα στους μικρούς και μεσαίους κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα. Θα απολυθούν πολλοί εργαζόμενοι της επιχείρησης, ενώ θα θιγούν και εκατοντάδες μικρο-μεσαίοι επαγγελματίες και έμποροι που διακινούν τα προϊόντα της. Η ιδιωτικοποίηση θα σημάνει παραπέρα χειροτέρευση της ποιότητας της διατροφής των Ελλήνων εργαζομένων και των παιδιών τους αφού είναι γνωστό ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι εισάγουν γάλα σκόνη από την Γερμανία και τη Γαλλία με 16 λεπτά το κιλό.

 

Φαίνεται ότι επειδή η μέχρι πρότινος σχεδιαζόμενη μέθοδος ιδιωτικοποίησης μέσω …χρηματιστηρίου θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων ορισμάνοι σκέφτηκαν να εφαρμόσουν την ταχτική του Δούρειου ίππου. Για τον λόγο αυτό εμείς λέμε ότι το επιχείρημα που καλλιεργείται από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτές και στελέχη, του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΡ «η ΔΩΔΩΝΗ να πάει στους φυσικούς φορείς» και εννοούν τους συνεταιρισμούς είναι παγίδα που οδηγεί, από άλλο δρόμο, στην ιδιωτικοποίηση και στο ξεπούλημα, γιατί οι Ενώσεις συνεταιρισμών σήμερα λειτουργούν ως Α.Ε.

 

Εξ άλλου όπως έχουν δηλώσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία της ΠΑΣΕΓΕΣ επίκειται με νέο νόμο ακόμα αντιδραστικότερες αλλαγές του χαρακτήρα τους: από Ενώσεις προσώπων θα γίνουν συνεταιρισμοί κεφαλαίων που θα αναφέρονται σ΄όλη την Περιφέρεια. Το διαφορετικό στοιχείο σ΄ αυτό τον τρόπο ιδιωτικοποίησης είναι να κάνουν συνυπεύθυνους στο ξεπούλημα τους αγροτοκτηνοτρόφους και τους συνεταιρισμούς τους.

 

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης πρέπει να απαντήσουν στο εξής: Πως θα αντέξει η «ΔΩΔΩΝΗ» σ΄ένα καθεστώς άγριου καπιταλιστικού ανταγωνισμού που οι κολοσσοί του κλάδου φέρνουν από το εξωτερικό γάλα με 16 λεπτά του Ευρώ το κιλό αν δεν υπάρχει μια πολιτική στήριξης της εγχώρια παραγωγής που θα περιλαμβάνει και απαγόρευση εισαγωγών; Δηλ. αν δεν υπάρχει μια ριζικά διαφορετική πολιτική;

 

Επιπλέον υπάρχει και η ζωντανή εμπειρία όπου συνεταιριστικά εργοστάσια μεταποίησης που λειτουργούσαν ως Α.Ε. και μοίρασαν δεκάδες χιλιάδες μετοχές σε αγρότες,σε λίγα χρόνια έκλεισαν και ξεπουλήθηκαν έναντι πινακίου φακής, απέλυσαν όλους τους εργαζόμενους και χάθηκαν όλες οι μετοχές των αγροτών π.χ. ΑΕΒΕΚ της Κέρκυρας.

 

Τέλος ένα ακόμα παράδειγμα, που αποδεικνύει περίτρανα τον μύθο του Λαϊκού Καπιταλισμού, είναι αυτό της Εταιρίας Λαϊκής Βάσης των Μινωϊκών γραμμών, όπου είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Όχι μόνο δεν παρέμεινε σε…«Κρητικά χέρια» αλλά ούτε καν σε ελληνικά, καταλήγοντας σε Ιταλό κεφαλαιοκράτη!!!

 

Η αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται με αφορμή τη σχετική επίκαιρη ερώτηση του κ. Αργύρη στη Βουλή για το θέμα της ΕΛΒΙΖ και ΔΩΔΩΝΗΣ–Συνεδρίαση 2 ΔΕΚ. 2010- και την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Φιλ. Σαχινίδη.Η όλη στιχομυθία είναι αποκαλυπτική [ κατάθεση στα πρακτικά] αξίζει μόνο η παράθεση μιάς φράσης του κ .Σαχινίδη: « Δεν υπάρχει κάποιος λόγος μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες να βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Τράπεζας».!!!

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση λοιπόν υπάρχουν δύο δρόμοι για τη λύση του προβλήματος της γαλακτοβιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ».

 

Ο ένας είναι αυτός που ακολουθείται τώρα με ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και τους συμμάχους τους, ώστε να φύγει από τη μέση ο μικρομεσαίος αγρότης κτηνοτρόφος και να κυριαρχήσει το μεγάλο καπιταλιστικό κεφάλαιο. Αυτός ο δρόμος δοκιμάστηκε όλα αυτά τα χρόνια και οδήγησε στο ξεκλήρισμα αγροτικών νοικοκυριών, στην ερήμωση της υπαίθρου. Αυτή η πολιτική δεν διορθώνεται. ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ.

 

Ο δρόμος που εκφράζει τα πραγματικά συμφέροντα των εργατών, των φτωχών κτηνοτρόφων είναι ένας. Είναι ο αγώνας ενάντια στην ιδιωτικοοικονομική λειτουργία της <<Δωδώνης>>.

 

Ήρθε η ώρα να παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας διεκδικώντας έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης κόντρα στα μονοπώλια.

 

Η παραγωγή εγχώριων τροφίμων, φτηνών και ποιοτικών, για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού μπορεί να γίνει με την κοινωνικοποίηση της μεγάλης καπιταλιστικής αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανίας αγροτικών εφοδίων και μεταποίησης που θα παράγουν όχι για το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά για τις διατροφικές ανάγκες του λαού. Με κεντρικό σχεδιασμό, καθετοποιημένες κρατικές επιχειρήσεις, και παραγωγικούς συνεταιρισμούς μικρομεσαίων αγροτών.

 

Μια φιλοαγροτική πολιτική που θα συνδέει την αγροτική παραγωγή με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τράπεζες που θα αποτελούν λαϊκή κρατική ιδιοκτησία, θα διασφαλίζει την ευημερία της εργατικής και αγροτικής οικογένειας και θα αναπτύσσει την εγχώρια παραγωγή για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών και όχι για τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων. Ένας τέτοιος αγώνας είναι πρώτα από όλα πολιτικός ενάντια στα μονοπώλια και τα κόμματά τους. Είναι αγώνας για να αλλάξει χέρια η εξουσία. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.

 

Στην κατεύθυνση αυτή άμεσα διεκδικούμε:

 

 

* Όχι στη ιδιωτικοποίηση ΑΤΕ, ΔΩΔΩΝΗΣ και των άλλων συνεταιριστικών μεταποιητικών βιομηχανιών.

 

* Στήριξη της παραγωγής των μεταποιητικών μονάδων (ΔΩΔΩΝΗ, ΕΛΒΙΖ) με μείωση του κόστους παραγωγής και απαγόρευση εισαγωγών των αντίστοιχων προϊόντων που παράγουν.

 

* Καμία απόλυση εργαζόμενων στις μεταποιητικές μονάδες (ΔΩΔΩΝΗ,ΕΛΒΙΖ) . Μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων που είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

 

* Κατώτερες – εγγυημένες τιμές για το αγελαδινό γάλα 0,50€, για το πρόβειο 1,20€, για το γίδινο 0,80€ που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης στην μικρομεσαία αγροτιά

 

* Πολιτική μείωσης του κόστους για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής και απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγουμε στη χώρα μας, σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις ΕΕ και ΠΟΕ

 

* Επιστροφή ολόκληρου του Φ.Π.Α, αφορολόγητα αγροτικά καύσιμα, κατάργηση του Φ.Π.Α. σε αγροτικά εφόδια, πάγωμα των χρεών για 3 χρόνια

 

* Μείωση των επιτοκίων της ΑΤΕ

 

* Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών στη φυτική και την κτηνοτροφική παραγωγή. Επιδότηση των ζωοτροφών και μέτρα ενίσχυσης για αύξηση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

 

* Σύνδεση των επιδοτήσεων με την παραγωγή και καμιά παρακράτηση στις επιδοτήσεις.

 

* Κάλυψη των ελλειμμάτων και χρηματοδότηση του ΟΓΑ κατά τα 2/3 από το κράτος και 1/3 από τον ασφαλισμένο. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. Κατώτατη σύνταξη στα 1120 ευρώ. Κατάργηση της εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

 

* Ενίσχυση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας(ΟΕΚ), περιλαμβάνοντας και τους νέους μικρομεσαίους αγρότες – κτηνοτρόφους.

 

* Αναβάθμιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο με την πλήρη κάλυψη και υψηλού επιπέδου δημόσιες και δωρεάν παροχές σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, παιδικούς σταθμούς, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, με κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτούς τους τομείς.

 

* Ενίσχυση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας(ΟΕΚ), περιλαμβάνοντας και τους νέους μικρομεσαίους αγρότες – κτηνοτρόφους.

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε να κινηθεί και το περιφερειακό συμβούλιο και επειδή δεν τρέφουμε καμμία αυταπάτη για το ρόλο ούτε του αστικού κράτους αλλά ούτε της περιφερειακής διοίκησης δηλώνουμε ότι θα βρισκόμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα των φορέων που αγωνίζονται μέσα από την Πανηπειρωτική Επιτροπή Αγώνα .

 

 

 

 

Θέμα: Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας έργα υποδομής πρώτης προτεραιότητας

 

Εικόνες βιβλικής καταστροφής συναντούσε κανείς σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων τον περασμένο μήνα, από πλημμύρες κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

 

Και τι δεν είδαμε :

 

– Το Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων πνίγηκε από άκρη σε άκρη. Απέραντη λίμνη θύμιζαν αρκετές περιοχές. Ο κάμπος της Πεδινής είχε πλημμυρίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι και ο πιο σύγχρονος εθνικός δρόμος της Εγνατίας πλημμύρισε και έμεινε κλειστός για αρκετές μέρες. Καμιά μέριμνα για αντιμετώπιση συνολικά των αναγκών απορροής και προστασίας του Λεκανοπεδίου.

 

– Εθνικοί δρόμοι (Άρτας- Αγρινίου, 5η, 8η. 10η επαρχιακή οδός Πρέβεζας να γίνονται ορμητικά ποτάμια και να γεμίζουν βράχια από κατολισθήσεις.

 

– Το μεγαλύτερο μέρος του οδικού επαρχιακό δικτύου να έχει καταστραφεί.(60%στα Γιάννενα ,όπως έλεγε σε επιστολή ο κ. νομάρχης , το ίδιο και στη Πρέβεζα όπως έγραφε ο τοπικός τύπος.)

 

– Βιοτεχνίες , συνεργεία αυτοκινήτων, μικρομάγαζα , στάβλοι και καλλιέργειες ακόμα και σπίτια όχι μόνο υπόγεια , να γεμίζουν φερτά αντικείμενα.

 

– Περιοχές να πνίγονται για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια (Φανάρι, Γλυκύ, Φιλιππιάδα, Θεσπρωτικό κ.α.) παρά τους κομπασμούς των τοπικών αρχών ότι όλα τα ρέματα και τα ποτάμια είναι καθαρισμένα.

 

– Πολύ σημαντικά προβλήματα παρατηρήθηκαν στους Μουζακαίους από ρήγμα με μεγάλες συνέπειες στο πνευματικό κέντρο και σε σπίτια.

 

 

 

Κύριοι

 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών ήρθαν να καταδείξουν ότι αυτό το κράτος , κεντρικό με τις διορισμένες περιφερειακές διοικήσεις του , αλλά και η τοπική διοίκηση, νομάρχες και δήμαρχοι είναι ανίκανο να υπερασπίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων της Ηπείρου.

 

Όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν θέλει, γιατί κινείται με την λογική του κέρδους.

 

Τα τελευταία χρόνια η οικιστική γιγάντωση του λεκανοπεδίου, και όχι μόνο, κερδοσκοπώντας σε κάθε σπιθαμή γης, (εκτός σχεδίου δόμηση αλλά και ένταξη ολόκληρων περιοχών στο σχέδιο χωρίς τα αναγκαία έργα υποδομής ) έχουν αλλάξει τα δεδομένα, υδραυλικής απορροής και αποστράγγισης του Λεκανοπεδίου. Σημαντική αρνητική εξέλιξη για την αποστράγγιση έπαιξαν τα δυο μεγάλα έργα της Εγνατίας και της περιφερειακής των Ιωαννίνων.

 

Όλοι οι παλιοί ανοιχτοί φυσικοί διάδρομοι αντιπλημμυρικής προστασίας δεν έχουν προστατευτεί , η συντήρησης τους έχει μεταφερθεί στις καλένδες η και πολλοί από αυτούς έχουν μπαζωθεί.

 

Θεωρούμε ότι το Περιφερειακό συμβούλιο πρέπει να διεκδικήσει λύσεις άμεσες για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά και μακροπρόθεσμες για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα.

 

Δεν τρέφουμε βέβαια αυταπάτες για το ρόλο της περιφερειακής διοίκησης και της κρατικής .

 

Πραγματική λύση θα υπάρξει όταν μέσα από ένα κεντρικό σχέδιο υλοποιηθούν έργα που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου.

 

Άμεσα μέτρα που πρέπει να διεκδικηθούν είναι:

 

– να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους πληγέντες για το σύνολο των ζημιών που υπέστησαν κατεστραμμένο αγροτικό κεφάλαιο, κατεστραμμένα σπίτια, μικρομάγαζα)

 

– ετήσια απαλλαγή των πληγέντων από τις ασφαλιστικές εισφορές, παράταση απόδοσης του ΦΠΑ, πάγωμα της πληρωμής των δανείων.

 

-Έκτακτη χρηματοδότηση για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών με ευθύνη του κράτους. Βραχυπρόθεσμα μέτρα, έργα, παρεμβάσεις, που θα περιορίζουν τουλάχιστον τις επιπτώσεις από αντίστοιχα φαινόμενα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 

Σχεδιασμός με μακρόχρονο χρονικό ορίζοντα προβλέψεων, που περιλαμβάνει μέτρα για δασοκαλύψεις, απαγορεύσεις επεκτάσεων πόλεων χωρίς τα αναγκαία έργα υποδομής, ορθολογικών χρήσεων γης, διάνοιξη ρεμάτων, μικρά φράγματα κατακράτησης φερτών υλών, τοπικά έργα εκτροπής υδάτων, κ.λπ.

 

— Συνολική διαχείριση της υδρολογικής λεκάνης του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων και των άλλων πόλεων, των χειμάρρων από τις πηγές, δασοτεχνικά έργα διευθέτησης της κοίτης τους.

 

— Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντίστοιχων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιεράρχησή τους.

 

— Δέσμευση των απαιτούμενων αντίστοιχων κονδυλίων με σαφή καταγραφή τους στους προϋπολογισμούς του κράτους.

 

— Δημιουργία κρατικού φορέα, που θα έχει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και μέτρων, ώστε να εξασφαλίζονται:

 

 

* Αυστηρή τήρηση της επιβαλλόμενης χρονικής ιεράρχησης των έργων, ενιαία και όχι αποσπασματική κατασκευή τους.

 

* Περιφρούρηση από την επίσημη και ανεπίσημη αυθαιρεσία στα έργα που εκτελούνται.

 

* Ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων να εναρμονίζεται με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 

* Επικαιροποιημένο και αξιόπιστο σχέδιο δράσης και μηχανισμός με το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα για την αντιμετώπιση αντίστοιχων φαινόμενων.

 

* Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, μεγάλου ή μικρού, και αντίσταση στην τσιμεντοποίηση των ελεύθερων χώρων.

 

* Προστασία των θαλασσών από τη βιομηχανική ρύπανση, των παραλίων από τα φερτά υλικά. Κατασκευή και ολοκλήρωση των δικτύων όμβριων στις πόλεις, αλλά και συντήρησή τους, μόνιμος καθαρισμός από φερτά υλικά.

 

* Ειδικά μέτρα, για τις καταλήψεις της κοίτης χειμάρρων, τις παράνομες συνδέσεις, τον καθαρισμό των χειμάρρων.