Α. Μπέζας: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014, στους κτηνοτρόφους της Θεσπρωτίας καταβλήθηκε το 73,2% της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων τους. Το 63% των κτηνοτρόφων, δηλαδή 1.011 δικαιούχοι, πληρώθηκε κανονικά τα δικαιώματά του, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε 309 δικαιούχους στους οποίους ενεργοποιήθηκαν κατά την προκαταβολή κάτω από το 50% της αξίας των δικαιωμάτων τους. Επισημαίνεται, ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων κτηνοτρόφων στη Θεσπρωτία είναι 1.614, με συνολικό ποσό δικαιωμάτων για την προκαταβολή 10,4 εκ. ευρώ, ενώ σε 294 ενεργοποιήθηκε αξία δικαιωμάτων μεταξύ 50% και 95%.

 
Δεδομένου ότι η κτηνοτροφική δραστηριότητα στη Θεσπρωτία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας είχε συνεχή επικοινωνία, τόσο με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), όσο και με τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης του σοβαρού αυτού προβλήματος.
 
Στους Νομούς όπου το ποσοστό πληρωμής είναι μικρότερο από το 80%, όπως στο Νομό Θεσπρωτίας, εφαρμόζεται η λεγόμενη «τεχνική λύση», σκοπός της οποίας είναι να κατανείμει με τον δικαιότερο τρόπο τον πλησιέστερο στην κτηνοτροφική εγκατάσταση επιλέξιμο βοσκότοπο, ώστε να ενεργοποιήσουν ομοιόμορφα και στο μέγιστο βαθμό όλοι οι κτηνοτρόφοι τα δικαιώματά τους. Η εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» έχει ήδη ξεκινήσει μηχανογραφικά από τον Τεχνικό Σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες από τους κτηνοτρόφους, και σύντομα θα δώσει τα πρώτα αποτελέσματά της.
 
Με αφορμή την εξέλιξη αυτή ο κ. Μπέζας δήλωσε:
 
«Είναι γνωστό ότι η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ θεωρεί ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα κατά την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης που θα πραγματοποιηθεί ως το τέλος Δεκεμβρίου και οι κτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας θα μπορέσουν να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία των δικαιωμάτων τους, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Όσον αφορά στην καταβολή των ενισχύσεων από το 2015 και μετά, θεωρείται ότι με το νέο ορισμό της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενσωματώθηκε πρόσφατα στην εθνική νομοθεσία αλλά και με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προετοιμάζεται, το θέμα αντιμετωπίζεται οριστικά».