Α. Τσίπρας… Εντός των ημερών… Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων!

Ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου και σε λίγες μέρες θα δημοσιοποιηθεί το αντίστοιχο σχέδιο νόμου. Η ανακοίνωση έγινε από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά την εκδήλωση για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ήταν το πρώτο που άνοιξε την διαδικασία συνεργασίας με το ΤΕΙ ώστε να προκύψει ένα νέο, μεγάλο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Και μπορεί αρχικά η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας να προκαλέσε αντιδράσεις στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, σήμερα όμως όλα τα ΑΕΙ τρέχουν στον ίδιο δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο νόμου για την ενοποίηση του ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο θα είναι απόλυτα στηριγμένο στο κοινό πόρισμα που είχε προκύψει μετά από την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων.

Η ίδρυση της Γεωπονικής Σχολής αλλά και του Κέντρου Έρευνας με τέσσερα Ινστιτούτα, αποτελούν δύο από τους βασικούς πυλώνες του νέου ακαδημαικού χάρτη της Ηπείρου.

Επίσης από το νέο Πανεπιστήμιο που θα προκύψει θα λειτουργούν Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ακαδημαϊκές μονάδες εντός των ιδρυμάτων, που παρέχουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τα προγράμματα θα είναι δωρεάν για όσους θελήσουν να τα παρακολουθήσουν και πλήρως χρηματοδοτούμενα από το κράτος.

Θα παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση σε ελκυστικά προγράμματα και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της οικονομίας αξιοποιώντας την πανθομολογούμενη τεχνογνωσία και το κύρος των ΑΕΙ της χώρας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Το προσωπικό που θα διδάσκει δεν θα είναι αποκλειστικά από τα ΑΕΙ, αλλά θα υπάρξει η πρόνοια ώστε να διδάσκει, ανάλογα με τις ειδικότητες, το προσωπικό που έχει και αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία.