Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών στην περιοχή Λιάτσιλια Ραγίου

http://www.elter.gr/files/Ydravlika/Avariko/Avariko_3.jpg Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 3 (Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές) – Μέτρο 321 (Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία στον αγροτικό πληθυσμό), το έργο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού έργου Δήμου Φιλιατών στην περιοχή Λιάτσιλια της Τ.Κ Ραγίου».
 Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 615.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), προβλέπει την καθαίρεση των προβληματικών καναλέτων άρδευσης, καθώς και την κατασκευή νέων ορθογωνικών διωρύγων και καναλέτων από σκυρόδερμα, σε μήκος 6.100μ. στη συγκεκριμένη περιοχή του κάμπου Κεστρίνης – Ραγίου, ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησής του έργου ορίζεται από 1.11.2014 έως την 31.12.2015.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. Αντώνης Μπέζας, δήλωσε ότι «πρόκειται για το δεύτερο έργο βελτίωσης αρδευτικού δικτύου που εντάσσεται σε Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι άλλη μία έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στον αγροτικό τομέα της Θεσπρωτίας, τον οποίο στηρίζουμε και με έργα υποδομής. Στόχος μας είναι στην προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 να τον ενισχύσουμε με έργα και δράσεις ακόμη περισσότερο».