Βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας

perifereia

perifereiaΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βελτίωση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Θεσπρωτίας

Αποφάσεις για έργα που αφορούν τη βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας πήρε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα ενέκρινε:

 –Τη δημοπράτηση των τμημάτων Βρυσσέλλας- Φοινικίου μέχρι την Ελαία και από τυροκομείο Φιλιάτες μέχρι Φιλιάτες (παραλία), με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ.   

Τη δημοπράτηση του έργου κατασκευή γέφυρας (προσθήκη) στην παλαιά γέφυρα Νάτση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Φιλιατών, με προϋπολογισμό 132.000 ευρώ.

– Ανέδειξε τον ανάδοχο για την αποξήλωση – μεταφορά της γέφυρας Μπέλλευ Γλυκής, την αποκατάσταση της κοίτης και την καθαίρεση βάθρων, με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ.

Δακοκτονία στην Π.Ε. Πρέβεζας

Τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβων για τον ψεκασμό ελαιοδέντρων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στη σημερινή της συνεδρίαση. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 166.240 ευρώ. Η έναρξη υλοποίησης του έργου προβλέπεται για τις 15 Ιουνίου 2012.

Δημοπρατήσεις – ανάδοχοι  έργων στην Π.Ε. Άρτας

Με σημερινές της αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση νέων έργων που αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών της Π.Ε. Άρτας.

Τα έργα αφορούν:

–         Εκβαθύνσεις χώρων ελλιμενισμού σκαφών στο Νεοχώρι και Κομμένο,  των στομίων και τάφρων ιχθυοτροφείου Άγριλλος.

–         Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Τσουκαλιό.

–         Συντήρηση του δρόμου Πετράλωνα – Γέφυρα Κονδύλη – Φτέρη.

Επίσης ανάδειξε τους αναδόχους των έργων:

Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία της οδού Πασά στην περιοχή Πολύδροσου (προϋπολογισμός 50.000 ευρώ- Ανάδοχος Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΔΕ).

Εκβάθυνση και διπλάτυνση της τάφρου διαχείμανσης από Άγιο Ονούφριο μέχρι Αίβαρο ιχθ. Λογαρού» (προϋπολογισμός 30.000 ευρώ- Ανάδοχος Απ. Γιαννούλης ΕΔΕ).

Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού Αγ. Σπυρίδωνα – Στρογγυλής (προϋπολογισμός 20.000 ευρώ. Ανάδοχος Π. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΕΔΕ).

 Βελτίωση των χώρων λειτουργίας κοινωνικών δομών

 

Στο πλαίσιο των δράσεων τους για τη στήριξη των κοινωνικών δομών η Περιφέρεια δια των Περιφερειακών της Ενοτήτων προχωρά στην υλοποίηση δύο έργων βελτίωσης των υποδομών του ΟΚΑΝΑ Πρέβεζας και του Συλλόγου ΑΜΕΑ «Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ» Άρτας.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την προσθήκη αίθουσας για τις ανάγκες λειτουργίας του ΟΚΑΝΑ με  προϋπολογισμό  20.000 ευρώ  και αναδείχτηκε ο ανάδοχος για την κατασκευή περίφραξης του χώρου εκπαίδευσης του συλλόγου ΑΜΕΑ (προϋπολογισμός 10.000 ευρώ- ανάδοχος ο Π. ΤΣΩΛΑΣ Ε.Δ.Ε.).

Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού

Τη διάθεση 75.000 ευρώ για τη συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.