Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ”ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ”

giogiakas_edrana

giogiakas_edranaΤην πλήρωση των κενών θέσεων που θα προκύψουν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών λόγω της επικείμενης μετάθεσης ειδικευμένων ιατρών ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας επισημαίνει τον κίνδυνο αδυναμίας λειτουργίας του Νεφρολογικού, του Καρδιολογικού και του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου τους αμέσως επόμενους μήνες. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:


Προς τον κ. Υπουργό Υγείας


ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Φιλιατών»

Με το άρθρο 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4461/2017, δίνεται η δυνατότητα σε ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ. – που έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία ή σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες άγονων Α΄ περιοχών – να μετατεθούν, κατόπιν αίτησής τους, σε αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση. Ως αποτέλεσμα της χρήσης της διάταξης αυτής, στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών έχουν υποβάλει αίτηση για μετάθεση 8 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: 2 νεφρολόγοι (σε σύνολο 3), 1 χειρουργός (από 3 συνολικά), 1 καρδιολόγος (από 4), 1 παθολογοανατόμος (ο μόνος διαθέσιμος), 2 μικροβιολόγοι (σε σύνολο 3) και 1 αναισθησιολόγος.

Αν και στην παραπάνω διάταξη νόμου ορίζεται ότι οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία και σε αποκεντρωμένες μονάδες που προκύπτουν από τις μεταθέσεις «δύνανται να προκηρύσσονται αμέσως μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης του ιατρού για μετάθεση» μέχρι σήμερα δεν έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Δεδομένου μάλιστα ότι οι μεταθέσεις αυτές γίνονται υποχρεωτικά ένα χρόνο μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης και ότι ο νόμος 4461/2017 ισχύει από το τέλος Μαρτίου του 2017, είναι πιθανό τους αμέσως επόμενους μήνες να είναι αδύνατο να λειτουργήσουν το Νεφρολογικό, το Καρδιολογικό και το Μικροβιολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών.


Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την επικείμενη απώλεια σημαντικού, αναλογικά, αριθμού ειδικευμένων ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και την ενδεχόμενη αναστολή της λειτουργίας βασικών τμημάτων του και, ειδικότερα, αν και πότε προτίθεται να εγκρίνει τις προκηρύξεις για την αναπλήρωση των κενούμενων θέσεων λόγω μετάθεσης.