Γ. Κάτσινος; Οι φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν τον ΟΛΗΓ για την κρουαζιέρα

limaniigm

limaniigmΣε συνέδριο που διοργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο  Ναυτιλίας και ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, στις 8 και 9 Νοεμβρίου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γεώργιος Κάτσινος και ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κωλέττας.

          Στο συνέδριο με θέμα «Ελληνικοί Λιμένες Κρουαζιέρας: Καλές πρακτικές και διάδοση εμπειρίας», διαπιστώθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των φορέων διαχείρισης λιμένων & των τοπικών κοινωνιών καθώς και  η ανάγκη για αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής στον τομέα της κρουαζιέρας σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό λιμενικής πολιτικής στον τομέα των υποδομών.

            Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του Συνεδρίου, σημείωσε:

            «Έγινε ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη καλών πρακτικών από φορείς και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και της κρουαζιέρας.

Η προώθηση και ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ηγουμενίτσα, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, απαιτεί τη συνεργασία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, του Δήμου,  της Περιφέρειας και άλλων φορέων της περιοχής.

Η προσπάθεια που γίνεται πρέπει να ενταθεί, διότι απαιτείται χρόνος για να αποδώσει.

Η επιτυχής ανάδειξη μιας πόλης  σε σταθερά ανταγωνιστικό προορισμό κρουαζιέρας απαιτεί την ύπαρξη γενικότερου τουριστικού ενδιαφέροντος για την ευρύτερη περιοχή, αναβαθμισμένες και ασφαλείς υποδομές ελλιμενισμού, συγκροτημένη και λογική τιμολογιακή πολιτική και κυρίως άριστη συνεργασία μεταξύ πόλης-λιμανιού-τουριστικών/εμπορικών φορέων στην κατεύθυνση της επίλυσης καθημερινών & πρακτικών προβλημάτων.

Η ολοκλήρωση του Λιμένος της Ηγουμενίτσας, με τις ανάλογες υποδομές είναι η πρώτη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου.

Ο τόπος μας έχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις. Με μπροστάρη τον ΟΛΗΓ, όλοι οι υπόλοιποι φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν και να συνεργαστούν. Ο Δήμος θα το πράξει».