Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη, αρμόδιου για θέματα Πολιτισμού, Προστασίας και Ανάδειξης Μνημείων κ. Ν. Ανατολιωτάκη

Η 18η Απριλίου έχει οριστεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η θέσπιση μιας ημέρας για την Πολιτιστική Κληρονομιά έχει ως σκοπό να ενισχύσει την μέριμνα για την προστασία, ανάδειξη των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και να δημιουργήσει ευρύτερη ευαισθητοποίηση στους πολίτες.

Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η πιο σταθερή, διαχρονική και πολύτιμη περιουσία μας. Δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήματα, διότι είναι ανεκτίμητη.

Σε πολλές περιπτώσεις, η ιδιαιτερότητα και η σπανιότητά των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ενισχύουν προσθετικά την ήδη εξαιρετική αξία τους. Τότε η φήμη αυτών των μνημείων, υπερβαίνει τα εθνικά όρια και, είτε επίσημα είτε ανεπίσημα, αποτελούν μέρος  της παγκόσμιας κληρονομιάς και αγγίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Η Ήπειρος έχει την τύχη να είναι πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά και κυρίως να διαθέτει   πολλά σημαντικά μνημεία, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ιστορίας της.

Η Περιφέρεια αναγνωρίζοντας ότι ο Πολιτισμός είναι ένας από τους πυλώνες  στον οποίο στηρίζεται η οικονομική ανάκαμψη,  συνδράμει πρωτοβουλίες που ενισχύουν και προβάλλουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, κυρίως όμως έχει αναλάβει δράσεις για τη διάσωση και ανάδειξη πάμπολλων μνημείων που αποτελούν σημείο αναφοράς και γενικότερου ενδιαφέροντος για τις περιοχές στα οποία φιλοξενούνται. 

Δική μας ευθύνη είναι να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα για την προστασία του πολιτισμικού μας πλούτου. Να περιφρουρήσουμε και να διαφυλάξουμε στην πορεία των χρόνων τα στοιχεία του πολιτισμού μας. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν κατανοήσουμε ότι ο πολιτισμός μας είναι υπόθεση που μας αφορά όλους μαζί και τον καθένα μας ξεχωριστά, γιατί μας κληρονομήθηκε και αποτελεί στοιχείο εθνικής περηφάνιας.