Δήλωση Μιχ. Παντούλα για τον αγωγό Φυσικού Αερίου

Η πρόσφατη δήλωση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη για ίδρυση Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ικανοποιεί ένα πάγιο και δίκαιο πανηπειρωτικό αίτημα.

Η χρήση φυσικού αερίου στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει την ανάπτυξη της Ηπείρου, θα δημιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσει το κόστος διαβίωσης των νοικοκυριών.

Ο ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου είναι έργο μείζονος εθνικής σημασίας, καθότι αναβαθμίζει το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη καθιστώντας την διεθνή ενεργειακό κόμβο.

Η αποδοχή της θέσης “Φλωροβούνι” από την κυβέρνηση για τη χωροθέτηση του σταθμού συμπίεσης αποτελεί, επίσης, θετικό γεγονός. Η θέση αυτή προτάθηκε από τους τοπικούς φορείς της Θεσπρωτίας και υποστηρίχθηκε από όλους μας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μιχάλης Χρ. Παντούλας

Βουλευτής Νομού Ιωαννίνων