Δήλωση Περιφερειάρχη για την λειτουργία των πτηνοτροφικών μονάδων

kaxrim

Την υποχρέωση των ιδιοκτητών πτηνοτροφικών μονάδων να τηρούν επακριβώς  τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για την διάθεση των στερεών αποβλήτων, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, απαντώντας σήμερα σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων. Παράλληλα προανήγγειλε την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για τη διαχείριση των νεκρών πτηνών, καθώς και για λήψη άλλων μακροπρόθεσμων μέτρων.

Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων είναι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, η οποία και δια των τοπικών της συμβουλίων θα πρέπει να παρεμβαίνει και να ενημερώνει τις υπηρεσίες  για  τις απαραίτητες στη συνέχεια ενέργειες.

«Μέχρι σήμερα στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν έχει γίνει καταγγελία για περιστατικά ρύπανσης στην περιοχή Κουτσελιού. Παρά ταύτα οι Υπηρεσίες κινήθηκαν και πραγματοποίησαν έλεγχο από αναφορές των Μέσων Ενημέρωσης», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος έκανε αναφορά και στους διαρκείς ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Εξέτασης Θεμάτων Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Αναφορικά με την λήψη νέων μέτρων για τα νεκρά πτηνά, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι εξετάζεται εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για εγκατάσταση ψυκτών σε κάθε πτηνοτροφική μονάδα στην οποία θα αποθηκεύονται τα πτηνά, μέχρις ότου αυτά οδηγούνται στους κλιβάνους αποτέφρωσης. Και σε αυτό το ζήτημα κάλεσε να συμβάλλουν την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις που διαθέτουν κλιβάνους.