Δήμος Ηγουμενίτσας: Αναστολή διαγωνισμών

igm_logo

igm_logoΣτο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχωρά στην αναστολή διαγωνισμών για έργα της περιοχής.

Σχετική απόφαση έχει λάβει ήδη η Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

  1. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», η οποία δεν έχει ακόμη  δημοσιευτεί, αλλά έχουν εγκριθεί οι όροι της σύμφωνα με την αριθ. 63/28.02.2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α/Σ: 88277), η οποία έχει δημοσιευτεί και βρίσκεται στο στάδιο υποβολής προσφορών.
  3. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΡΑΧΩΝΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ» (Α/Σ: 84335), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  4. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΝ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Α/Σ: 86195), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  5. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» (Α/Σ: 86800), η οποία βρίσκεται στο στάδιο πρόσκλησης του προσωρινού μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
  6. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ» (Α/Σ: 84531), η οποία βρίσκεται σε στάδιο πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης.
  7. Αναστέλλεται κάθε προθεσμία μέχρι νεωτέρας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» (Α/Σ: 85892), η οποία βρίσκεται σε στάδιο πρόσκλησης του αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης.

Για το χρόνο διενέργειας των ως άνω διαγωνισμών θα υπάρξει εκ νέου απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Facebook Twitter