Δήμος Ηγουμενίτσας: Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας εναπόθεσης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

igmdimarxeio
igmdimarxeioΥπενθυμίζουμε στους πολίτες ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων στους κάδους το Σάββατο και την Κυριακή λόγω της μη λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Επιβάλλεται δε πρόστιμο σε όσους εναποθέτουν απορρίμματα εκτός των κάδων.
Επίσης απαγορεύεται η εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων, για τη συλλογή των οποίων θα πρέπει οι πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία περιβάλλοντος στα τηλέφωνα 2665021150 και 2665022626.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Ηλίας Λώλης