Δήμος Φιλιατών: Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής την Τετάρτη

Την Τετάρτη, 27/04/2018 και ώρα 19:00 μ.μ. ο Δήμαρχος Φιλιατών κ. Σπύρος Παππάς, θα παρουσιάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Απολογισμό Πεπραγμένων για το έτος 2017. Η παρουσία και η συμμετοχή σας στο διάλογο που θα ακολουθήσει κρίνεται απαραίτητη διότι η αμφίδρομη επικοινωνία, που προκύπτει από τον δημόσιο διάλογο, συντελεί στην αξιοποίηση όλων των χρήσιμων απόψεων και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας.

Ο πολίτης που γνωρίζει και συμμετέχει στις θεσπισμένες δημοκρατικές διαδικασίες συμβάλλει τα μέγιστα στην διαμόρφωση των αποφάσεων που κρίνουν το μέλλον του τόπου μας και την πρόοδο της κοινωνίας και των παιδιών μας.