Δελτίο τύπου του Δήμου Ηγουμενίτσας για την πορεία της ανακύκλωσης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε.Α.Α (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών   για τα έτη 2010 έως και τον Ιούνιο  του 2013 στον πρώην Δήμο Ηγουμενίτσας (Καποδιστριακό) ανέρχονται σε:

Έτος 2010     1.187, 63 τόνοι

Έτος 2011     1.547,63 τόνοι

Έτος  2013     1.601,7  τόνοι

Α’ εξάμηνο 2013  767,02 τόνοι

Είναι ξεκάθαρο από τα στοιχεία ότι οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών αυξάνονται κάθε χρόνο στον πρώην Δήμο Ηγουμενίτσας, (δεν έχει επεκταθεί σε ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο η διαδικασία της ανακύκλωσης) ενώ από το 2011,  οπότε ανέλαβε τα καθήκοντά της η σημερινή Δημοτική Αρχή, γίνεται τεράστια προσπάθεια σε αυτό το πεδίο, όπως αποτυπώνεται και σε απόλυτους αριθμούς.

Το 2013 αναμένεται οι ποσότητες  να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 2.000 τόνους, αν λάβουμε υπόψιν ότι η περίοδος Ιουλίου-Αυγούστου είναι αυτή κατά την οποία προκύπτουν και οι μεγαλύτερες ποσότητες. (ήδη 767 τόνοι το πρώτο εξάμηνο).

Αξιολογώντας μάλιστα η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης τα θετικά αποτελέσματα της Ανακύκλωσης στον Καποδιστριακό Δήμο Ηγουμενίτσας και τις αυξητικές τάσεις, προσέφερε πρόσφατα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο στο Δήμο μας.

Η διαδικασία  υιοθετείται από ολοένα και περισσότερους πολίτες συμβάλλοντας στην προστασία του εδάφους και του περιβάλλοντος και μειώνοντας τις ποσότητες που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.

Η Δημοτική Αρχή  δεσμεύεται  ότι θα συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων, που έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανακύκλωσης και τη συμμετοχή ολοένα και περισσότερων κατοίκων και επιχειρήσεων στη διαδικασία αυτή.