Δεν έγινε αποδεκτή η παραίτηση Κάτσινου

katsinosΔεν έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλία Θεοδωρίδη η παραίτηση που είχε υποβάλλει προ ημερών ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γιώργος Κάτσινος όπως και τα περισσότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι παραιτήσεις είχαν υποβληθεί με αφορμή την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου και τα νέα μέτρα κινητικότητας σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Ηλίας Θεοδωρίδης με την επιστολή του προς τον Δήμαρχο κάνει γνωστό ότι δεν αποδέχεται τις παραιτήσεις καθώς βρίσκονται σε αντίθεση με την εντολή που έχουν πάρει από το εκλογικό σώμα.

Αναλυτικά αναφέρει:
“Σχετικά με την από 11/7/2013 υποβολή της παραίτησής σας από το αξίωμα του Δημάρχου Ηγουμενίτσας, στο οποίο έχετε εκλεγεί κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, σας γνωρίζουμε ότι αυτή δε γίνεται αποδεκτή από μέρους μας, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3852/2010, διότι αφενός οι λόγοι που επικαλείστε σε αυτήν δεν παρίστανται βάσιμοι, αφετέρου διότι η παραίτηση, σας έρχεται σε αντίθεση με την εντολή που έχετε λάβει από το εκλογικό σώμα του Δήμου σας, το οποίο σας εξέλεξε στη θέση αυτή προκειμένου να εξαντλήσετε απρόσκοπτα τη θητεία σας, έως τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Επιπλέον φρονούμε ότι η παραίτησή σας τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η παραίτηση ολόκληρου του συνδυασμού της πλειοψηφίας του Δήμου σας, θα προκαλέσει σημαντική αναστάτωση και δυσλειτουργίες σχετιζόμενες με την υλοποίηση του έργου, με το οποίο έχει επιφορτιστεί και καλείται να φέρει εις πέρας, η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, στην παρούσα δυσμενή για τη Χώρα οικονομική συγκυρία, ενόψει ιδιαιτέρως της ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων του Δήμου σας μέχρι τις προσεχείς δημοτικές εκλογές.

Για τους λόγους αυτούς δεν αποδεχόμαστε την υποβολή παραίτησής από το αξίωμα του Δημάρχου Ηγουμενίτσας”.