Δεν εγκρίθηκε η επέκταση της προβλήτας στην Πλαταριά

Δεν ελήφθη απόφαση στη συνεδρίαση της επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κατασκευής προβλήτας φόρτωσης αδρανών υλικών, από την ΟΛΗΓ ΑΕ στον όρμο της Πλαταριάς και επεστράφη στην ΟΛΗΓ για διορθώσεις σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής.

Η προβλήτα αυτή, η οποία υπάρχει και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες στην Πλαταριά, εκμισθώνεται από τον Οργανισμό Λιμένος σε ιδιώτη και εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τη μεταφορά αδρανών υλικών προς τη Λευκίμη της Κέρκυρας.

Με την μελέτη που κατέθεσε η ΟΛΗΓ ΑΕ ζητούσε μεταξύ άλλων εργασιών και την επέκταση της υπάρχουσας προβλήτας, αίτημα το οποίο δε φαίνεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση από την Περιφέρεια Ηπείρου, ενώ στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια διατυπώνει και ενστάσεις για ενδεχόμενη χρήση της προβλήτας και για εκτέλεση επιβατικών δρομολογίων πλοίων ή και για άλλους σκοπούς και σημειώνει ότι η «εγκατάσταση θα πρέπει να εξυπηρετεί μόνο τη μεταφορά αδρανών υλικών και καμία άλλη δραστηριότητα».

Μετά από εκτενή συζήτηση και βάσει εισήγησης της προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνας Καλογιάννη, η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε την επιστροφή του φακέλου του έργου “Κατασκευή προβλήτα φόρτωσης αδρανών υλικών στον όρμο Πλαταριάς, Δήμου Ηγουμενίτσας, Π.Ε. Θεσπρωτίας”, για επανασύνταξη και επανυποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ώστε :

  1. να επαναδιαστασιολογηθούν όλες οι εγκαταστάσεις, προκειμένου να υπάρξει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στη θαλάσσια περιοχή και πέριξ αυτής,
  2. η εγκατάσταση να εξυπηρετεί μόνο την μεταφορά αδρανών υλικών και καμία άλλη δραστηριότητα.

Η κ. Καλογιάννη υπογράμμισε την σκοπιμότητα της συνέχισης της μεταφοράς αδρανών υλικών, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη θέση ως τη μόνη που έχει λάβει θετική γνωμοδότηση – αδειοδότηση σε χώρο δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του ΟΛΗΓ, εφόσον εντός των εγκαταστάσεων του λιμένα Ηγουμενίτσας δεν προβλέπεται αντίστοιχη δραστηριότητα.