Δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μουσουρούλη, για τη Λιμενική Στρατηγική

limaniigm

limaniigmΤο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, με την αρμοδιότητα του συνολικού σχεδιασμού και χάραξης της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων, εκπόνησε και παρουσιάζει νέα Λιμενική Στρατηγική, πενταετούς ορίζοντα. Η στρατηγική στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.

Το πλεονέκτημα της χώρας μας στη θάλασσα είναι πανίσχυρο τόσο ως προς τις μεταφορές, με το 80% του παγκοσμίου εμπορίου να διεξάγεται μέσω θαλάσσης και την ελληνόκτητη ναυτιλία κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα, όσο και το παγκοσμίου φήμης φυσικό κάλλος και τουριστικό προνόμιο. Όμως η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος δεν υπήρξε ανάλογη: η ναυτική μας παράδοση, η γεωγραφική θέση – με τη χώρα μας να αποτελεί είσοδο στην Ε.Ε. – ο νησιωτικός μας πλούτος και το εκτεταμένο δίκτυο λιμανιών, αποτελούν παράγοντες που οφείλουμε, όχι απλώς επιθυμούμε, να εκμεταλλευτούμε εποικοδομητικά.

Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μαςγια την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Και οι λιμένες είναι δύναμη. Είναι «οχήματα ανάπτυξης» για την εθνική, αλλά και τις τοπικές οικονομίες.

Για το σκοπό αυτό, οι ελληνικοί λιμένες πρέπει να:

·        αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο και ιδίως αυτό που διακινείται στην Ανατολική Μεσόγειο,

·        παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα σε ανταγωνιστικές τιμές,

·    έχουν ευέλικτη και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης,

·         προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία.

Οι δε βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:

·         ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας,

·        ένα σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο,

·      η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,

·      η ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επιχειρηματική ανάπτυξη προς όφελος και των δύο πλευρών.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων των συναρμοδίων Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών εκπροσώπων των λιμένων της χώρας, των εργαζομένων, των δυνητικών χρηστών λιμενικών υπηρεσιών, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επιτυχής μετάβαση σε ένα σύγχρονο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα εξαρτάται από όλους.

Η Λιμενική Στρατηγική όπως παρουσιάστηκε επίσημα από το υπουργείο βρίσκεται εδώ:

Παράρτημα στη Λιμενική στρατηγική εδώ: