Δημοπρατείται ο εξοπλισμός του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών

nosfi

nosfiΠρος δημοπράτηση προωθείται το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού» του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη (υπό προϋποθέσεις) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου επί των σχεδίων των τευχών δημοπράτησης.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 3.536.245 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση και Προμήθεια – Εγκατάσταση εξοπλισμού του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών» του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Θετική γνωμοδότηση για τη Στρατηγική ΜΠΕ για την έρευνα υδρογονανθράκων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου στο περιεχόμενο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην χερσαία περιοχή «Ιωάννινα» της Περιφέρειας.

Στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος της Επιτροπής,  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Τατιάνα Καλογιάννη χαρακτήρισε εθνικής σημασίας το ζήτημα διαχείρισης του συγκεκριμένου φυσικού πλούτου.  Σημείωσε δε ότι κάθε επένδυση τέτοιου μεγέθους εκτός του ότι προσδίδει υπεραξία στην περιφέρειά μας ως ευνοϊκό περιβάλλον υποδοχής και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιφυλάσσει νέες θέσεις εργασίας, και αύξηση του παραγόμενου πλούτου, με όλες τις θετικές συνέργειες που έπονται. Και κατέληξε ότι εκπτώσεις στην διαφύλαξη αλλά και στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών στοιχείων της περιοχής δεν προβλέπονται.

Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Ειδικότερα:

–         Ενέκρινε τη σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟΔΣΑ Καρβουναρίου, Ν. Θεσπρωτίας, για την υλοποίηση του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου». Ειδικότερα, περιλαμβάνει τα υποέργα «Κατασκευή οριζόντιου δικτύου συλλογής βιοαερίου στο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Καρβουναρίου, Ν.Θεσπρωτίας)» προϋπολογισμού 10.000 ευρώ και «Συμπληρωματικές εργασίες στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου» προϋπολογισμού 165.000 ευρώ.

–         Ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού στις εκβολές Καλαμά» προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

–         Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0.995 KW η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο με αρ. διανομής 357 στην κτηματική περιοχή αναδασμού 2006 της Τ. Κ. Ξηρολόφου, Δ. Ε. Παραμυθιάς του Δ. Σουλίου Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «Γ. ΚΑΙ Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ο.Ε.».

–         Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 20.000 πτηνών κρεατοπαραγωγής», η οποία πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Γομάρες» της Τ.Κ. Ανέζας, Δ.Ε. Αμβρακικού του Δήμου Αρταίων Π.Ε. Άρτας. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η κα Βασιλική Κατσίμπρα.

–         Γνωμοδότησε θετικά για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 16500 πτηνών πάχυνσης ήτοι 66 ισοδύναμα, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Λειβαδιά» της Τ.Κ. Καλπακίου, Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του Δήμου Πωγωνίου Π.Ε. Ιωαννίνων Περιφέρεια Ηπείρου. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο κος Απόστολος Αρβανίτης .

Εκτός ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Θεσπρωτίας και το Δήμο Φιλιατών για τα έργα «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στο Λαογραφικό Μουσείο Δ. Δ. Τσαμαντά», προϋπολογισμού 22.300 ευρώ και «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες Πολιτιστικού Κέντρου Τ. K. Κεραμίτσας», προϋπολογισμού 21.105 ευρώ.