Δημοσιεύτηκε ΚΥΑ για την Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας

perifereia

perifereiaΑπό τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  της Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1163/τ.Β/ 10-4-2012 δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μ.Κ.Ο  Εθελοντικού Χαρακτήρα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, που επιθυμούν να πιστοποιηθούν,  να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες.

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων          τηλέφωνο  26513 64131

Περιφερική ενότητα  Άρτας                      τηλέφωνο   26813 63512

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας           τηλέφωνο   26823 60256

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας       τηλέφωνο    26653 60187